<strike id="plxyu"></strike>
 • <center id="plxyu"><small id="plxyu"></small></center>
  1. <object id="plxyu"></object>
   <strike id="plxyu"></strike>
  2. <code id="plxyu"><small id="plxyu"><optgroup id="plxyu"></optgroup></small></code>
   <code id="plxyu"><nobr id="plxyu"><track id="plxyu"></track></nobr></code>
   <th id="plxyu"><option id="plxyu"></option></th>
   <thead id="plxyu"><option id="plxyu"></option></thead>

  3. 锐单电子商城 , 一站式电子元器件采购平台!
   • 电话:400-990-0325

   当前“标准背板连接器”共5082条相关库存
   什么是标准背板连接器:

   背板连接器(backplane connector)是大型通讯设备、超高性能服务器和巨型计算机、工业计算机、高端存储设备常用的一类连接器。

   图片品牌型号描述价格(含税)库存关键参数
   177200175103005_标准背板连接器
   授权代理品牌

   CONN HEADER 175POS 2MM PRESS-FIT

   AVX标准背板连接器

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   连接器用途: CompactPCI

   针脚数: 175 (125 + 50 Ground)

   间距: 0.079" (2.00mm)

   安装类型: Through Hole

   177200175102005_标准背板连接器
   授权代理品牌

   CONN HEADER 175POS 2MM PRESS-FIT

   AVX标准背板连接器

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   连接器用途: CompactPCI

   针脚数: 175 (125 + 50 Ground)

   间距: 0.079" (2.00mm)

   安装类型: Through Hole

   177200175101002_标准背板连接器
   授权代理品牌

   CONN HEADER 175POS 2MM PRESS-FIT

   AVX标准背板连接器

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   连接器用途: CompactPCI

   针脚数: 175 (125 + 50 Ground)

   间距: 0.079" (2.00mm)

   安装类型: Through Hole

   177200175100002_标准背板连接器
   授权代理品牌

   CONN HEADER 175POS 2MM PRESS-FIT

   AVX标准背板连接器

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   连接器用途: CompactPCI

   针脚数: 175 (125 + 50 Ground)

   间距: 0.079" (2.00mm)

   安装类型: Through Hole

   177200154201002_标准背板连接器
   授权代理品牌

   CONN HEADER 154POS 2MM PRESS-FIT

   AVX标准背板连接器

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   连接器用途: CompactPCI

   针脚数: 154 (110 + 44 Ground)

   间距: 0.079" (2.00mm)

   安装类型: Through Hole

   177200154005002_标准背板连接器
   授权代理品牌

   CONN HEADER 154POS 2MM PRESS-FIT

   AVX标准背板连接器

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   连接器用途: CompactPCI P1/P4

   针脚数: 154 (110 + 44 Ground)

   间距: 0.079" (2.00mm)

   安装类型: Through Hole

   177200154004005_标准背板连接器
   授权代理品牌

   CONN HEADER 154POS 2MM PRESS-FIT

   AVX标准背板连接器

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   连接器用途: CompactPCI

   针脚数: 154 (110 + 44 Ground)

   间距: 0.079" (2.00mm)

   安装类型: Through Hole

   177200154003005_标准背板连接器
   授权代理品牌

   CONN HEADER 154POS 2MM PRESS-FIT

   AVX标准背板连接器

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   连接器用途: CompactPCI

   针脚数: 154 (110 + 44 Ground)

   间距: 0.079" (2.00mm)

   安装类型: Through Hole

   177200154002005_标准背板连接器
   授权代理品牌

   CONN HEADER 154POS 2MM PRESS-FIT

   AVX标准背板连接器

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   连接器用途: CompactPCI

   针脚数: 154 (110 + 44 Ground)

   间距: 0.079" (2.00mm)

   安装类型: Through Hole

   177200154001002_标准背板连接器
   授权代理品牌

   CONN HEADER 154POS 2MM PRESS-FIT

   AVX标准背板连接器

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   连接器用途: CompactPCI

   针脚数: 154 (110 + 44 Ground)

   间距: 0.079" (2.00mm)

   安装类型: Through Hole

   177200133302005_标准背板连接器
   授权代理品牌

   CONN HEADER 133POS 2MM PRESS-FIT

   AVX标准背板连接器

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   连接器用途: CompactPCI P3

   针脚数: 133 (95 + 38 Ground)

   间距: 0.079" (2.00mm)

   安装类型: Through Hole

   177200133301002_标准背板连接器
   授权代理品牌

   CONN HEADER 133POS 2MM PRESS-FIT

   AVX标准背板连接器

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   连接器用途: CompactPCI P3

   针脚数: 133 (95 + 38 Ground)

   间距: 0.079" (2.00mm)

   安装类型: Through Hole

   177200133300002_标准背板连接器
   授权代理品牌

   CONN HEADER 133POS 2MM PRESS-FIT

   AVX标准背板连接器

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   连接器用途: CompactPCI P3

   针脚数: 133 (95 + 38 Ground)

   间距: 0.079" (2.00mm)

   安装类型: Through Hole

   177200125100012_标准背板连接器
   授权代理品牌

   CONN HEADER 125POS 2MM PRESS-FIT

   AVX标准背板连接器

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   连接器用途: CompactPCI

   针脚数: 125

   间距: 0.079" (2.00mm)

   安装类型: Through Hole

   177200095300012_标准背板连接器
   授权代理品牌

   CONN HEADER 95POS 2MM PRESS-FIT

   AVX标准背板连接器

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   连接器用途: CompactPCI

   针脚数: 95

   间距: 0.079" (2.00mm)

   安装类型: Through Hole

   177200077401002_标准背板连接器
   授权代理品牌

   CONN HEADER 77POS 2MM PRESS-FIT

   AVX标准背板连接器

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   连接器用途: CompactPCI

   针脚数: 77 (55 + 22 Ground)

   间距: 0.079" (2.00mm)

   安装类型: Through Hole

   177200055401012_标准背板连接器
   授权代理品牌

   CONN HEADER 55POS 2MM PRESS-FIT

   AVX标准背板连接器

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   连接器用途: CompactPCI

   针脚数: 55

   间距: 0.079" (2.00mm)

   安装类型: Through Hole

   277200055402002_标准背板连接器
   授权代理品牌

   CONN RECEPT 55POS 2MM PRESS-FIT

   AVX标准背板连接器

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   连接器用途: CompactPCI

   针脚数: 55

   间距: 0.079" (2.00mm)

   安装类型: Through Hole, Right Angle

   277200095302002_标准背板连接器
   授权代理品牌

   CONN RECEPT 95POS 2MM PRESS-FIT

   AVX标准背板连接器

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   连接器用途: CompactPCI J3

   针脚数: 95

   间距: 0.079" (2.00mm)

   安装类型: Through Hole, Right Angle

   277200110002002_标准背板连接器
   授权代理品牌

   CONN RECEPT 110POS 2MM PRESS-FIT

   AVX标准背板连接器

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   连接器用途: CompactPCI J1/J4

   针脚数: 110

   间距: 0.079" (2.00mm)

   安装类型: Through Hole, Right Angle

   278071055012833_标准背板连接器
   授权代理品牌

   CONN RECEPT 55POS 2MM PRESS-FIT

   AVX标准背板连接器

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   连接器用途: CompactPCI J3

   针脚数: 55

   间距: 0.079" (2.00mm)

   安装类型: Through Hole, Right Angle

   278071110002833_标准背板连接器
   授权代理品牌

   CONN RECEPT 110POS 2MM PRESS-FIT

   AVX标准背板连接器

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   连接器用途: CompactPCI J1/J4

   针脚数: 110

   间距: 0.079" (2.00mm)

   安装类型: Through Hole, Right Angle

   278071110012833_标准背板连接器
   授权代理品牌

   CONN RECEPT 110POS 2MM PRESS-FIT

   AVX标准背板连接器

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   连接器用途: CompactPCI J1/J4

   针脚数: 110

   间距: 0.079" (2.00mm)

   安装类型: Through Hole, Right Angle

   177200077400002_标准背板连接器
   授权代理品牌

   CONN HEADER 77POS 2MM PRESS-FIT

   AVX标准背板连接器

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   连接器用途: CompactPCI

   针脚数: 77 (55 + 22 Ground)

   间距: 0.079" (2.00mm)

   安装类型: Through Hole

   177200154202005_标准背板连接器
   授权代理品牌

   CONN HEADER 154POS 2MM PRESS-FIT

   AVX标准背板连接器

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   连接器用途: CompactPCI P2/P5

   针脚数: 154 (110 + 44 Ground)

   间距: 0.079" (2.00mm)

   安装类型: Through Hole

   277200110200002_标准背板连接器
   授权代理品牌

   CONN RECEPT 132POS 2MM PRESS-FIT

   AVX标准背板连接器

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   连接器用途: CompactPCI J2/J5

   针脚数: 132 (110 + 22 Ground)

   间距: 0.079" (2.00mm)

   安装类型: Through Hole, Right Angle

   278071095010833_标准背板连接器
   授权代理品牌

   CONN RECEPT 95POS 2MM PRESS-FIT

   AVX标准背板连接器

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   连接器用途: CompactPCI J3

   针脚数: 95

   间距: 0.079" (2.00mm)

   安装类型: Through Hole, Right Angle

   177200100008002_标准背板连接器
   授权代理品牌

   CONN HEADER 132POS 2MM PRESS-FIT

   AVX标准背板连接器

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   连接器用途: CompactPCI Computer Telephony

   针脚数: 132 (110 + 22 Ground)

   间距: 0.079" (2.00mm)

   安装类型: Through Hole

   177200154006002_标准背板连接器
   授权代理品牌

   CONN HEADER 154POS 2MM PRESS-FIT

   AVX标准背板连接器

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   连接器用途: CompactPCI Hot Swap

   针脚数: 154 (110 + 44 Ground)

   间距: 0.079" (2.00mm)

   安装类型: Through Hole

   17410721201120_标准背板连接器
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   连接器用途: -

   针脚数: -

   间距: -

   安装类型: -

   17250955102_标准背板连接器
   授权代理品牌
   +208:

   ¥296.939318

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   连接器用途: -

   针脚数: -

   间距: -

   安装类型: -

   17030774204_标准背板连接器
   授权代理品牌
   +20:

   ¥79.912727

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   连接器用途: -

   针脚数: -

   间距: -

   安装类型: -

   17030772216_标准背板连接器
   授权代理品牌
   +20:

   ¥72.647934

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   连接器用途: -

   针脚数: -

   间距: -

   安装类型: -

   17030552220_标准背板连接器
   授权代理品牌
   +20:

   ¥86.898105

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   连接器用途: -

   针脚数: -

   间距: -

   安装类型: -

   17141462401_标准背板连接器
   授权代理品牌
   +11:

   ¥206.104497

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   连接器用途: -

   针脚数: -

   间距: -

   安装类型: -

   17141282401_标准背板连接器
   授权代理品牌
   +11:

   ¥191.172917

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   连接器用途: -

   针脚数: -

   间距: -

   安装类型: -

   17041104201_标准背板连接器
   授权代理品牌
   +11:

   ¥96.679821

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   连接器用途: -

   针脚数: -

   间距: -

   安装类型: -

   17041102208_标准背板连接器
   授权代理品牌
   +11:

   ¥94.879659

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   连接器用途: -

   针脚数: -

   间距: -

   安装类型: -

   17011102251_标准背板连接器
   授权代理品牌
   +10:

   ¥90.809917

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   连接器用途: -

   针脚数: -

   间距: -

   安装类型: -

   277200125103002_标准背板连接器
   授权代理品牌

   CONN RECEPT 125POS 2MM PRESS-FIT

   AVX标准背板连接器

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   连接器用途: CompactPCI

   针脚数: 125

   间距: 0.079" (2.00mm)

   安装类型: Through Hole, Right Angle

   277200125102002_标准背板连接器
   授权代理品牌

   CONN RECEPT 125POS 2MM PRESS-FIT

   AVX标准背板连接器

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   连接器用途: CompactPCI

   针脚数: 125

   间距: 0.079" (2.00mm)

   安装类型: Through Hole, Right Angle

   277200125102001_标准背板连接器
   授权代理品牌

   CONN RECEPT 125POS 2MM PRESS-FIT

   AVX标准背板连接器

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   连接器用途: CompactPCI

   针脚数: 125

   间距: 0.079" (2.00mm)

   安装类型: Through Hole, Right Angle

   277200125100002_标准背板连接器
   授权代理品牌

   CONN RECEPT 125POS 2MM PRESS-FIT

   AVX标准背板连接器

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   连接器用途: CompactPCI

   针脚数: 125

   间距: 0.079" (2.00mm)

   安装类型: Through Hole, Right Angle

   277200110203002_标准背板连接器
   授权代理品牌

   CONN RECEPT 110POS 2MM PRESS-FIT

   AVX标准背板连接器

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   连接器用途: CompactPCI J2/J5

   针脚数: 110

   间距: 0.079" (2.00mm)

   安装类型: Through Hole, Right Angle

   277200110003002_标准背板连接器
   授权代理品牌

   CONN RECEPT 110POS 2MM PRESS-FIT

   AVX标准背板连接器

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   连接器用途: CompactPCI J1/J4

   针脚数: 110

   间距: 0.079" (2.00mm)

   安装类型: Through Hole, Right Angle

   277200110003001_标准背板连接器
   授权代理品牌

   CONN RECEPT 110POS 2MM PRESS-FIT

   AVX标准背板连接器

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   连接器用途: CompactPCI J1/J4

   针脚数: 110

   间距: 0.079" (2.00mm)

   安装类型: Through Hole, Right Angle

   277200110002001_标准背板连接器
   授权代理品牌

   CONN RECEPT 110POS 2MM PRESS-FIT

   AVX标准背板连接器

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   连接器用途: CompactPCI J1/J4

   针脚数: 110

   间距: 0.079" (2.00mm)

   安装类型: Through Hole, Right Angle

   277200110000102_标准背板连接器
   授权代理品牌

   CONN RECEPT 110POS 2MM PRESS-FIT

   AVX标准背板连接器

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   连接器用途: CompactPCI J1/J4

   针脚数: 110

   间距: 0.079" (2.00mm)

   安装类型: Through Hole, Right Angle

   277200095303002_标准背板连接器
   授权代理品牌

   CONN RECEPT 95POS 2MM PRESS-FIT

   AVX标准背板连接器

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   连接器用途: CompactPCI J3

   针脚数: 95

   间距: 0.079" (2.00mm)

   安装类型: Through Hole, Right Angle

   277200095302101_标准背板连接器
   授权代理品牌

   CONN RECEPT 95POS 2MM PRESS-FIT

   AVX标准背板连接器

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   连接器用途: CompactPCI J3

   针脚数: 95

   间距: 0.079" (2.00mm)

   安装类型: Through Hole, Right Angle

   日韩精品 深夜影院在线观看视频