<strike id="plxyu"></strike>
 • <center id="plxyu"><small id="plxyu"></small></center>
  1. <object id="plxyu"></object>
   <strike id="plxyu"></strike>
  2. <code id="plxyu"><small id="plxyu"><optgroup id="plxyu"></optgroup></small></code>
   <code id="plxyu"><nobr id="plxyu"><track id="plxyu"></track></nobr></code>
   <th id="plxyu"><option id="plxyu"></option></th>
   <thead id="plxyu"><option id="plxyu"></option></thead>

  3. 锐单电子商城 , 一站式电子元器件采购平台!
   • 电话:400-990-0325

   当前“IC与器件插座”共4910条相关库存
   什么是IC与器件插座:

   接插件也叫连接器。国内也称作接头和插座,一般是指电器接插件。即连接两个有源器件的器件,传输电流或信号

   图片品牌型号描述价格(含税)库存关键参数
   0444-2-17-01-30-02-02-0_IC与器件插座
   授权代理品牌
   +1000:

   ¥7.088884

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: 444

   焊尾类型: Wire Wrap

   插座深度: 0.162" (4.12mm)

   触头镀层: Tin-Lead

   0442-0-15-01-11-27-10-0_IC与器件插座
   授权代理品牌
   +1000:

   ¥7.088884

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: 442

   焊尾类型: No Tail

   插座深度: 0.122" (3.10mm)

   触头镀层: Gold

   0089-2-17-01-30-02-02-0_IC与器件插座
   授权代理品牌
   +1000:

   ¥7.088884

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: 89

   焊尾类型: Wire Wrap

   插座深度: 0.162" (4.12mm)

   触头镀层: Tin-Lead

   9039-0-19-15-06-14-10-0_IC与器件插座
   授权代理品牌
   +1000:

   ¥9.57422

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: 9039

   焊尾类型: No Tail

   插座深度: 0.167" (4.24mm)

   触头镀层: Gold

   0301-1-15-15-47-14-10-0_IC与器件插座
   授权代理品牌
   +1000:

   ¥9.57422

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: 0301

   焊尾类型: Standard Tail

   插座深度: 0.250" (6.35mm)

   触头镀层: Gold

   0550-0-15-80-22-14-10-0_IC与器件插座
   授权代理品牌
   +1000:

   ¥7.084996

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: 0550

   焊尾类型: No Tail

   插座深度: 0.120" (3.05mm)

   触头镀层: Gold

   1047-3-17-15-30-27-02-0_IC与器件插座
   授权代理品牌
   +1000:

   ¥9.57422

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: 1047

   焊尾类型: Wire Wrap

   插座深度: 0.162" (4.12mm)

   触头镀层: Gold

   9016-0-15-80-07-80-10-0_IC与器件插座
   授权代理品牌
   +1000:

   ¥9.566931

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: 9016

   焊尾类型: No Tail

   插座深度: 0.240" (6.10mm)

   触头镀层: Tin

   0664-2-15-80-06-27-10-0_IC与器件插座
   授权代理品牌
   +1000:

   ¥9.561464

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: 0664

   焊尾类型: Turret

   插座深度: 0.150" (3.81mm)

   触头镀层: Gold

   0376-0-15-80-07-14-10-0_IC与器件插座
   授权代理品牌
   +1000:

   ¥9.561464

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: 0376

   焊尾类型: No Tail

   插座深度: 0.181" (4.60mm)

   触头镀层: Gold

   0376-0-15-01-07-14-10-0_IC与器件插座
   授权代理品牌
   +1000:

   ¥9.561464

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: 0376

   焊尾类型: No Tail

   插座深度: 0.181" (4.60mm)

   触头镀层: Gold

   0664-2-15-01-06-27-10-0_IC与器件插座
   授权代理品牌
   +1000:

   ¥9.561464

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: 664

   焊尾类型: Turret

   插座深度: 0.150" (3.81mm)

   触头镀层: Gold

   2603-0-17-15-30-14-02-0_IC与器件插座
   授权代理品牌
   +1000:

   ¥9.561343

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: 2603

   焊尾类型: Wire Wrap

   插座深度: 0.162" (4.12mm)

   触头镀层: Gold

   0434-0-15-80-03-14-10-0_IC与器件插座
   授权代理品牌
   +1000:

   ¥9.561343

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: 0434

   焊尾类型: No Tail

   插座深度: 0.205" (5.21mm)

   触头镀层: Gold

   1045-3-17-15-30-27-02-0_IC与器件插座
   授权代理品牌
   +1000:

   ¥9.557819

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: 1045

   焊尾类型: Wire Wrap

   插座深度: 0.138" (3.51mm)

   触头镀层: Gold

   3450-0-15-15-18-14-04-0_IC与器件插座
   授权代理品牌
   +1000:

   ¥9.554176

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: 3450

   焊尾类型: Standard Tail

   插座深度: 0.175" (4.45mm)

   触头镀层: Gold

   0501-0-15-80-30-27-04-0_IC与器件插座
   授权代理品牌
   +1000:

   ¥7.084996

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: 0501

   焊尾类型: Standard Tail

   插座深度: 0.151" (3.84mm)

   触头镀层: Gold

   0673-0-15-15-30-27-10-0_IC与器件插座
   授权代理品牌
   +1000:

   ¥9.551624

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: 673

   焊尾类型: No Tail

   插座深度: 0.100" (2.54mm)

   触头镀层: Gold

   0323-4-15-80-34-14-10-0_IC与器件插座
   授权代理品牌
   +1000:

   ¥9.548709

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: 0323

   焊尾类型: Turret

   插座深度: 0.200" (5.08mm)

   触头镀层: Gold

   4582-0-15-80-23-80-10-0_IC与器件插座
   授权代理品牌
   +1000:

   ¥9.545793

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: 4582

   焊尾类型: Standard Tail

   插座深度: 0.270" (6.86mm)

   触头镀层: Tin

   0280-2-17-80-06-80-02-0_IC与器件插座
   授权代理品牌
   +1000:

   ¥9.541906

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: 0280

   焊尾类型: Wire Wrap

   插座深度: 0.225" (5.72mm)

   触头镀层: Tin

   0280-2-17-01-06-01-02-0_IC与器件插座
   授权代理品牌
   +1000:

   ¥9.541906

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: 280

   焊尾类型: Wire Wrap

   插座深度: 0.225" (5.72mm)

   触头镀层: Tin-Lead

   0501-0-15-01-30-27-04-0_IC与器件插座
   授权代理品牌
   +1000:

   ¥7.084996

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: 501

   焊尾类型: Standard Tail

   插座深度: 0.151" (3.84mm)

   触头镀层: Gold

   0344-3-19-80-34-80-10-0_IC与器件插座
   授权代理品牌
   +1000:

   ¥9.538018

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: 0344

   焊尾类型: No Tail

   插座深度: 0.200" (5.08mm)

   触头镀层: Tin

   1261-0-15-15-30-27-04-0_IC与器件插座
   授权代理品牌
   +1000:

   ¥9.538018

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: 1261

   焊尾类型: Standard Tail

   插座深度: 0.150" (3.81mm)

   触头镀层: Gold

   4716-0-15-80-21-27-10-0_IC与器件插座
   授权代理品牌
   +1000:

   ¥7.079165

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: 4716

   焊尾类型: No Tail

   插座深度: 0.100" (2.54mm)

   触头镀层: Gold

   0344-3-19-01-34-01-10-0_IC与器件插座
   授权代理品牌
   +1000:

   ¥9.538018

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: 344

   焊尾类型: No Tail

   插座深度: 0.200" (5.08mm)

   触头镀层: Tin-Lead

   3061-0-19-80-21-84-10-0_IC与器件插座
   授权代理品牌
   +1000:

   ¥9.535952

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: 3061

   焊尾类型: Crimp

   插座深度: 0.104" (2.64mm)

   触头镀层: Tin

   1762-0-15-80-30-14-04-0_IC与器件插座
   授权代理品牌
   +1000:

   ¥7.079165

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: 1762

   焊尾类型: Standard Tail

   插座深度: 0.145" (3.68mm)

   触头镀层: Gold

   3061-0-19-01-21-02-10-0_IC与器件插座
   授权代理品牌
   +1000:

   ¥9.535952

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: 3061

   焊尾类型: Crimp

   插座深度: 0.104" (2.64mm)

   触头镀层: Tin-Lead

   1401-0-15-80-30-27-10-0_IC与器件插座
   授权代理品牌
   +1000:

   ¥7.079165

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: 1401

   焊尾类型: No Tail

   插座深度: 0.145" (3.68mm)

   触头镀层: Gold

   9801-0-15-80-23-27-10-0_IC与器件插座
   授权代理品牌
   +1000:

   ¥9.530485

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: 9801

   焊尾类型: No Tail

   插座深度: 0.195" (4.95mm)

   触头镀层: Gold

   0149-0-15-80-30-84-04-0_IC与器件插座
   授权代理品牌
   +1000:

   ¥7.079165

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: 0149

   焊尾类型: Standard Tail

   插座深度: 0.150" (3.81mm)

   触头镀层: Tin

   9801-0-15-01-23-27-10-0_IC与器件插座
   授权代理品牌
   +1000:

   ¥9.530485

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: 9801

   焊尾类型: No Tail

   插座深度: 0.195" (4.95mm)

   触头镀层: Gold

   7310-0-01-21-00-00-08-0_IC与器件插座
   授权代理品牌
   +1000:

   ¥9.526356

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: 7310

   焊尾类型: Standard Tail

   插座深度: -

   触头镀层: -

   0149-0-15-01-30-02-04-0_IC与器件插座
   授权代理品牌
   +1000:

   ¥7.079165

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: 149

   焊尾类型: Standard Tail

   插座深度: 0.150" (3.81mm)

   触头镀层: Tin-Lead

   0088-3-17-15-32-27-02-0_IC与器件插座
   授权代理品牌
   +1000:

   ¥9.524411

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: 88

   焊尾类型: Wire Wrap

   插座深度: 0.162" (4.12mm)

   触头镀层: Gold

   0555-0-15-80-32-14-10-0_IC与器件插座
   授权代理品牌
   +1000:

   ¥7.075277

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: 0555

   焊尾类型: No Tail

   插座深度: 0.135" (3.43mm)

   触头镀层: Gold

   9401-0-15-80-23-27-10-0_IC与器件插座
   授权代理品牌
   +1000:

   ¥9.521374

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: 9401

   焊尾类型: No Tail

   插座深度: 0.195" (4.95mm)

   触头镀层: Gold

   1147-0-18-80-21-84-10-0_IC与器件插座
   授权代理品牌
   +1000:

   ¥9.521374

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: 1147

   焊尾类型: Solder Cup

   插座深度: 0.225" (5.72mm)

   触头镀层: Tin

   0555-0-15-01-32-14-10-0_IC与器件插座
   授权代理品牌
   +1000:

   ¥7.075277

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: 0555

   焊尾类型: No Tail

   插座深度: 0.135" (3.43mm)

   触头镀层: Gold

   0330-0-15-15-47-14-10-0_IC与器件插座
   授权代理品牌
   +1000:

   ¥9.521374

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: 0330

   焊尾类型: No Tail

   插座深度: 0.285" (7.24mm)

   触头镀层: Gold

   0039-2-17-80-30-84-02-0_IC与器件插座
   授权代理品牌
   +1000:

   ¥7.075277

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: 0039

   焊尾类型: Wire Wrap

   插座深度: 0.162" (4.12mm)

   触头镀层: Tin

   0039-2-17-01-30-02-02-0_IC与器件插座
   授权代理品牌
   +1000:

   ¥7.075277

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: 39

   焊尾类型: Wire Wrap

   插座深度: 0.162" (4.12mm)

   触头镀层: Tin-Lead

   0341-0-15-80-30-84-10-0_IC与器件插座
   授权代理品牌
   +1000:

   ¥7.069446

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: 0341

   焊尾类型: No Tail

   插座深度: 0.200" (5.08mm)

   触头镀层: Tin

   1147-0-18-01-21-02-10-0_IC与器件插座
   授权代理品牌
   +1000:

   ¥9.521374

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: 1147

   焊尾类型: Solder Cup

   插座深度: 0.225" (5.72mm)

   触头镀层: Tin-Lead

   0341-0-15-01-30-02-10-0_IC与器件插座
   授权代理品牌
   +1000:

   ¥7.069446

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: 341

   焊尾类型: No Tail

   插座深度: 0.200" (5.08mm)

   触头镀层: Tin-Lead

   0137-0-15-15-30-27-04-0_IC与器件插座
   授权代理品牌
   +1000:

   ¥9.51858

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: 137

   焊尾类型: Standard Tail

   插座深度: 0.150" (3.81mm)

   触头镀层: Gold

   8579-1-15-80-11-14-10-0_IC与器件插座
   授权代理品牌
   +1000:

   ¥7.065558

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: 8579

   焊尾类型: No Tail

   插座深度: 0.195" (4.95mm)

   触头镀层: Gold

   8679-0-15-15-16-14-10-0_IC与器件插座
   授权代理品牌
   +1000:

   ¥9.508862

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: 8679

   焊尾类型: No Tail

   插座深度: 0.210" (5.33mm)

   触头镀层: Gold

   日韩精品 深夜影院在线观看视频