<strike id="plxyu"></strike>
 • <center id="plxyu"><small id="plxyu"></small></center>
  1. <object id="plxyu"></object>
   <strike id="plxyu"></strike>
  2. <code id="plxyu"><small id="plxyu"><optgroup id="plxyu"></optgroup></small></code>
   <code id="plxyu"><nobr id="plxyu"><track id="plxyu"></track></nobr></code>
   <th id="plxyu"><option id="plxyu"></option></th>
   <thead id="plxyu"><option id="plxyu"></option></thead>

  3. 锐单电子商城 , 一站式电子元器件采购平台!
   • 电话:400-990-0325

   当前“不间断电源”共748条相关库存
   什么是不间断电源:

   UPS即不间断电源(Uninterruptible Power Supply),是一种含有储能装置的不间断电源。主要用于给部分对电源稳定性要求较高的设备,提供不间断的电源

   图片品牌型号描述价格(含税)库存关键参数
   SMART3000VSTAA_不间断电源
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   电压-输入: -

   功率-额定值: -

   电线长度: -

   大小/尺寸: -

   POS500TAA_不间断电源
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   电压-输入: -

   功率-额定值: -

   电线长度: -

   大小/尺寸: -

   OMNIVS1000TAA_不间断电源
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   电压-输入: -

   功率-额定值: -

   电线长度: -

   大小/尺寸: -

   INTERNET900TAA_不间断电源
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   电压-输入: -

   功率-额定值: -

   电线长度: -

   大小/尺寸: -

   INTERNET600TAA_不间断电源
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   电压-输入: -

   功率-额定值: -

   电线长度: -

   大小/尺寸: -

   ECO850LCDTAA_不间断电源
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   电压-输入: -

   功率-额定值: -

   电线长度: -

   大小/尺寸: -

   ECO650LCDTAA_不间断电源
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: ECO

   电压-输入: 120VAC

   功率-额定值: 650VA / 325W

   电线长度: 6' (1.83m)

   大小/尺寸: 5.748" L x 10.748" W (146.00mm x 273.00mm)

   HTRL15UPS_不间断电源
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: -

   电压-输入: 120VAC

   功率-额定值: 1.5kVA / 900W

   电线长度: 6' (1.83m)

   大小/尺寸: 10.512" L x 17.205" W (267.00mm x 437.00mm)

   HTR22-3U_不间断电源
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   电压-输入: -

   功率-额定值: -

   电线长度: -

   大小/尺寸: -

   HT1000UPS_不间断电源
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   电压-输入: -

   功率-额定值: -

   电线长度: -

   大小/尺寸: -

   SUINT3000XL_不间断电源
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: SmartOnline

   电压-输入: -

   功率-额定值: 3kVA / 2700W

   电线长度: 10' (3.05m)

   大小/尺寸: 14.200" L x 7.500" W (360.68mm x 190.50mm)

   SUINT3000RTXL3U_不间断电源
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: SmartOnline

   电压-输入: 200VAC, 220VAC, 230VAC, 240VAC

   功率-额定值: 3kVA / 2400W

   电线长度: -

   大小/尺寸: 20.984" L x 17.480" W (533.00mm x 444.00mm)

   SUINT2200RTXL2U_不间断电源
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   电压-输入: -

   功率-额定值: -

   电线长度: -

   大小/尺寸: -

   SUINT2000XL_不间断电源
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: SmartOnline

   电压-输入: 220VAC, 230VAC, 240VAC

   功率-额定值: 2kVA / 1400W

   电线长度: -

   大小/尺寸: 16.693" L x 5.512" W (424.00mm x 140.00mm)

   SUINT1500RTXL2U_不间断电源
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   电压-输入: -

   功率-额定值: -

   电线长度: -

   大小/尺寸: -

   SUINT1000XL_不间断电源
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   电压-输入: -

   功率-额定值: -

   电线长度: -

   大小/尺寸: -

   SUINT1000RTXL2U_不间断电源
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   电压-输入: -

   功率-额定值: -

   电线长度: -

   大小/尺寸: -

   SU80KX_不间断电源
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: SmartOnline

   电压-输入: 220VAC, 230VAC, 240VAC

   功率-额定值: 80kVA / 6400W

   电线长度: -

   大小/尺寸: 33.701" L x 20.512" W (856.00mm x 521.00mm)

   SU6000RT3UHVXL_不间断电源
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   电压-输入: -

   功率-额定值: -

   电线长度: -

   大小/尺寸: -

   SMX3000XLRT2U_不间断电源
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Smart Pro?

   电压-输入: -

   功率-额定值: 3kVA / 2250W

   电线长度: -

   大小/尺寸: 19.000" L x 17.500" W (482.60mm x 444.50mm)

   SMX3000RT2UTAA_不间断电源
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   电压-输入: -

   功率-额定值: -

   电线长度: -

   大小/尺寸: -

   SMART3000RMOD2U_不间断电源
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: SmartPro

   电压-输入: 110VAC, 120VAC, 127VAC

   功率-额定值: 3kVA / 2880W

   电线长度: 10' (3.05m)

   大小/尺寸: 24.016" L x 17.480" W (610.00mm x 444.00mm)

   SMART1500XLTAA_不间断电源
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Smart Pro?

   电压-输入: -

   功率-额定值: 1.5kVA / 980W

   电线长度: 6' (1.83m)

   大小/尺寸: 9.500" L x 7.500" W (241.30mm x 190.50mm)

   SMART1050SLTAA_不间断电源
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: SmartPro

   电压-输入: -

   功率-额定值: 1.05kVA / 650W

   电线长度: 6' (1.83m)

   大小/尺寸: 13.200" L x 6.800" W (335.28mm x 172.72mm)

   OMNIX1500XLTAA_不间断电源
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: OmniVS

   电压-输入: -

   功率-额定值: 1.5kVA / 940W

   电线长度: 5.98" (0.15m)

   大小/尺寸: 7.500" L x 7.200" W (190.50mm x 182.88mm)

   AVR900UTAA_不间断电源
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: AVR

   电压-输入: -

   功率-额定值: 900VA / 480W

   电线长度: 6' (1.83m)

   大小/尺寸: 7.000" L x 12.000" W (177.80mm x 304.80mm)

   AVRX550UD_不间断电源
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: AVR

   电压-输入: -

   功率-额定值: 550VA / 300W

   电线长度: 6' (1.83m)

   大小/尺寸: 6.000" L x 11.000" W (152.40mm x 279.40mm)

   IO700NAFTA_不间断电源
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Internet Office?

   电压-输入: -

   功率-额定值: 700VA / 425W

   电线长度: 6' (1.83m)

   大小/尺寸: 7.480" L x 5.236" W (190.00mm x 133.00mm)

   OMNI1500XLNAFTA_不间断电源
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Omni VS?

   电压-输入: -

   功率-额定值: 1.5kVA / 940W

   电线长度: 6' (1.83m)

   大小/尺寸: 7.480" L x 7.244" W (190.00mm x 184.00mm)

   SM750UNAFTA_不间断电源
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Smart Online?

   电压-输入: -

   功率-额定值: 750VA / 450W

   电线长度: 6' (1.83m)

   大小/尺寸: 7.480" L x 5.236" W (190.00mm x 133.00mm)

   SM550UNAFTA_不间断电源
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Smart Online?

   电压-输入: -

   功率-额定值: 550VA / 300W

   电线长度: 6' (1.83m)

   大小/尺寸: 6.496" L x 5.000" W (165.00mm x 127.00mm)

   OMNI300NAFTA_不间断电源
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: OmniSmart?

   电压-输入: -

   功率-额定值: 300VA / 180W

   电线长度: 6' (1.83m)

   大小/尺寸: 7.008" L x 5.236" W (178.00mm x 133.00mm)

   SM3000RMNAFTA_不间断电源
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Smart Pro?

   电压-输入: -

   功率-额定值: 3kVA / 2250W

   电线长度: 10' (3.05m)

   大小/尺寸: 19.016" L x 17.480" W (483.00mm x 444.00mm)

   SM3000NAFTA_不间断电源
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Smart Pro?

   电压-输入: -

   功率-额定值: 3kVA / 2400W

   电线长度: 8' (2.44m)

   大小/尺寸: 12.520" L x 9.016" W (318.00mm x 229.00mm)

   SM1500NAFTA_不间断电源
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Smart Pro?

   电压-输入: -

   功率-额定值: 1.5kVA / 980W

   电线长度: 6' (1.83m)

   大小/尺寸: 9.016" L x 7.480" W (229.00mm x 190.00mm)

   SM1050NAFTA_不间断电源
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Smart Pro?

   电压-输入: -

   功率-额定值: 1.05kVA / 705W

   电线长度: 6' (1.83m)

   大小/尺寸: 7.244" L x 7.245" W (184.00mm x 184.00mm)

   SM500RMNAFTA_不间断电源
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Smart Pro?

   电压-输入: -

   功率-额定值: 500VA / 300W

   电线长度: 10' (3.05m)

   大小/尺寸: 11.732" L x 17.480" W (298.00mm x 444.00mm)

   SU3000XLNAFTA_不间断电源
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Smart Online?

   电压-输入: -

   功率-额定值: 3kVA / 2400W

   电线长度: 10' (3.05m)

   大小/尺寸: 20.512" L x 9.016" W (521.00mm x 229.00mm)

   SU2200RMNAFTA_不间断电源
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Smart Online?

   电压-输入: -

   功率-额定值: 2.2kVA / 1600W

   电线长度: 10' (3.05m)

   大小/尺寸: 19.016" L x 17.480" W (483.00mm x 444.00mm)

   SU3000RTXL3UHV_不间断电源
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Smart Online?

   电压-输入: -

   功率-额定值: 3kVA / 2400W

   电线长度: 10' (3.05m)

   大小/尺寸: 21.000" L x 17.500" W (533.40mm x 444.50mm)

   SU10K3/1X_不间断电源
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Smart Online?

   电压-输入: -

   功率-额定值: 10kVA / 8000W

   电线长度: -

   大小/尺寸: 24.803" L x 10.984" W (630.00mm x 279.00mm)

   SMART550USBWD_不间断电源
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Smart Pro?

   电压-输入: -

   功率-额定值: 550VA / 300W

   电线长度: 6' (1.83m)

   大小/尺寸: 6.496" L x 5.000" W (165.00mm x 127.00mm)

   SMART2200VSXL_不间断电源
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Smart Pro?

   电压-输入: -

   功率-额定值: 2.2kVA / 1600W

   电线长度: 8' (2.44m)

   大小/尺寸: 12.000" L x 9.201" W (304.80mm x 233.70mm)

   SU5000RT3U_不间断电源
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Smart Online?

   电压-输入: -

   功率-额定值: 5kVA / 3500W

   电线长度: 10' (3.05m)

   大小/尺寸: 26.000" L x 17.480" W (660.40mm x 444.50mm)

   SU5000RT3UHV_不间断电源
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Smart Online?

   电压-输入: -

   功率-额定值: 5kVA / 3500W

   电线长度: 10' (3.05m)

   大小/尺寸: 26.000" L x 17.480" W (660.40mm x 444.50mm)

   INTERNET525U_不间断电源
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Internet Office?

   电压-输入: -

   功率-额定值: 525VA / 300W

   电线长度: 6' (1.83m)

   大小/尺寸: 6.339" L x 8.031" W (161.00mm x 204.00mm)

   SU1500RTXL2U_不间断电源
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Smart Online?

   电压-输入: -

   功率-额定值: 1.5kVA / 1200W

   电线长度: 10' (3.05m)

   大小/尺寸: 20.787" L x 17.520" W (528.00mm x 445.00mm)

   SMART1500RMXL2U_不间断电源
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Smart Pro?

   电压-输入: -

   功率-额定值: 1.5kVA / 940W

   电线长度: 10' (3.05m)

   大小/尺寸: 16.496" L x 17.520" W (419.00mm x 445.00mm)

   SU6000RT3UHV_不间断电源
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Smart Online?

   电压-输入: -

   功率-额定值: 6kVA / 4200W

   电线长度: -

   大小/尺寸: 26.000" L x 17.480" W (660.40mm x 444.50mm)

   SU6000RT3U_不间断电源
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Smart Online?

   电压-输入: -

   功率-额定值: 6kVA / 4200W

   电线长度: -

   大小/尺寸: 26.000" L x 17.480" W (660.40mm x 444.50mm)

   日韩精品 深夜影院在线观看视频