<strike id="plxyu"></strike>
 • <center id="plxyu"><small id="plxyu"></small></center>
  1. <object id="plxyu"></object>
   <strike id="plxyu"></strike>
  2. <code id="plxyu"><small id="plxyu"><optgroup id="plxyu"></optgroup></small></code>
   <code id="plxyu"><nobr id="plxyu"><track id="plxyu"></track></nobr></code>
   <th id="plxyu"><option id="plxyu"></option></th>
   <thead id="plxyu"><option id="plxyu"></option></thead>

  3. 锐单电子商城 , 一站式电子元器件采购平台!
   • 电话:400-990-0325

   当前“磁性导线”共510条相关库存
   什么是磁性导线:

   矿物受外磁场吸引或排斥的性质称为矿物的磁性。在一般情况下,矿物受磁场排斥的力量非常微弱。因此在鉴定、分选和一般研究矿物时所指的磁性,主要指矿物受外磁场吸引的性质。

   图片品牌型号描述价格(含税)库存关键参数
   42.5SNSP.125_磁性导线
   授权代理品牌
   +1:

   ¥163.761563

   库存: 50

   货期:7~10 天

   厂家: -

   零件状态: Active

   线规: 42.5 AWG

   长度-大约: 6594.0' (2010m)

   等级: MW 79-C

   20H200P.5_磁性导线
   授权代理品牌
   +1:

   ¥162.546715

   库存: 49

   货期:7~10 天

   厂家: -

   零件状态: Active

   线规: 20 AWG

   长度-大约: 157.0' (48m)

   等级: MW 35-C

   42HNSP.125_磁性导线
   授权代理品牌
   +1:

   ¥160.724443

   库存: 50

   货期:7~10 天

   厂家: -

   零件状态: Active

   线规: 42 AWG

   长度-大约: 6200.0' (1890m)

   等级: MW 79-C

   44SNSP.125_磁性导线
   授权代理品牌
   +1:

   ¥160.238503

   库存: 49

   货期:7~10 天

   厂家: -

   零件状态: Active

   线规: 44 AWG

   长度-大约: 9975.0' (3040m)

   等级: MW 79-C

   34S200P.25_磁性导线
   授权代理品牌
   +1:

   ¥157.930292

   库存: 50

   货期:7~10 天

   厂家: -

   零件状态: Active

   线规: 34 AWG

   长度-大约: 2022.0' (616m)

   等级: MW 35-C

   21SNSP.5_磁性导线
   授权代理品牌
   +1:

   ¥155.743565

   库存: 50

   货期:7~10 天

   厂家: -

   零件状态: Active

   线规: 21 AWG

   长度-大约: 200.0' (61m)

   等级: MW 80-C

   19SNSP.5_磁性导线
   授权代理品牌
   +1:

   ¥155.257624

   库存: 50

   货期:7~10 天

   厂家: -

   零件状态: Active

   线规: 19 AWG

   长度-大约: 63.0' (19m)

   等级: MW 80-C

   17SNSP.5_磁性导线
   授权代理品牌
   +1:

   ¥154.89317

   库存: 50

   货期:7~10 天

   厂家: -

   零件状态: Active

   线规: 17 AWG

   长度-大约: 80.0' (24m)

   等级: MW 80-C

   15SNSP.5_磁性导线
   授权代理品牌
   +1:

   ¥154.528716

   库存: 50

   货期:7~10 天

   厂家: -

   零件状态: Active

   线规: 15 AWG

   长度-大约: 50.0' (15m)

   等级: MW 80-C

   40S200P.125_磁性导线
   授权代理品牌
   +1:

   ¥151.005656

   库存: 48

   货期:7~10 天

   厂家: -

   零件状态: Active

   线规: 40 AWG

   长度-大约: 4152.0' (1266m)

   等级: MW 35-C

   18BCW25_磁性导线
   授权代理品牌
   +1:

   ¥149.912292

   库存: 50

   货期:7~10 天

   厂家: -

   零件状态: Active

   线规: -

   长度-大约: -

   等级: -

   39SNSP.25_磁性导线
   授权代理品牌
   +1:

   ¥148.090019

   库存: 50

   货期:7~10 天

   厂家: -

   零件状态: Active

   线规: 39 AWG

   长度-大约: 6515.0' (1986m)

   等级: MW 79-C

   40SNSP.25_磁性导线
   授权代理品牌
   +1:

   ¥142.623202

   库存: 50

   货期:7~10 天

   厂家: -

   零件状态: Active

   线规: 40 AWG

   长度-大约: 8304.0' (2531m)

   等级: MW 79-C

   38S200P.125_磁性导线
   授权代理品牌
   +1:

   ¥141.529838

   库存: 50

   货期:7~10 天

   厂家: -

   零件状态: Active

   线规: 38 AWG

   长度-大约: 2494.0' (760m)

   等级: MW 35-C

   14H200P.25_磁性导线
   授权代理品牌
   +1:

   ¥141.529838

   库存: 50

   货期:7~10 天

   厂家: -

   零件状态: Active

   线规: -

   长度-大约: -

   等级: -

   43SNSP.125_磁性导线
   授权代理品牌
   +1:

   ¥140.31499

   库存: 50

   货期:7~10 天

   厂家: -

   零件状态: Active

   线规: 43 AWG

   长度-大约: 8262.0' (2518m)

   等级: MW 79-C

   43SNSPR.125_磁性导线
   授权代理品牌
   +1:

   ¥140.31499

   库存: 50

   货期:7~10 天

   厂家: -

   零件状态: Active

   线规: 43 AWG

   长度-大约: 8262.0' (2518m)

   等级: MW 79-C

   37SNSP.25_磁性导线
   授权代理品牌
   +1:

   ¥138.249747

   库存: 50

   货期:7~10 天

   厂家: -

   零件状态: Active

   线规: 37 AWG

   长度-大约: 3950.0' (1204m)

   等级: MW 79-C

   36SNSP.25_磁性导线
   授权代理品牌
   +1:

   ¥136.54896

   库存: 47

   货期:7~10 天

   厂家: -

   零件状态: Active

   线规: 36 AWG

   长度-大约: 3193.0' (973m)

   等级: MW 79-C

   38SNSP.25_磁性导线
   授权代理品牌
   +1:

   ¥136.54896

   库存: 49

   货期:7~10 天

   厂家: -

   零件状态: Active

   线规: 38 AWG

   长度-大约: 4988.0' (1520m)

   等级: MW 79-C

   36S200P.125_磁性导线
   授权代理品牌
   +1:

   ¥136.06302

   库存: 49

   货期:7~10 天

   厂家: -

   零件状态: Active

   线规: 36 AWG

   长度-大约: 1597.0' (487m)

   等级: MW 35-C

   16SNSP.25_磁性导线
   授权代理品牌
   +1:

   ¥135.698566

   库存: 50

   货期:7~10 天

   厂家: -

   零件状态: Active

   线规: 16 AWG

   长度-大约: 32.0' (9.8m)

   等级: MW 80-C

   35SNSP.25_磁性导线
   授权代理品牌
   +1:

   ¥133.511838

   库存: 50

   货期:7~10 天

   厂家: -

   零件状态: Active

   线规: 35 AWG

   长度-大约: 2553.0' (778m)

   等级: MW 79-C

   16H200P.25_磁性导线
   授权代理品牌
   +1:

   ¥132.904415

   库存: 48

   货期:7~10 天

   厂家: -

   零件状态: Active

   线规: 16 AWG

   长度-大约: 31.0' (9.4m)

   等级: MW 35-C

   22HNSP.25_磁性导线
   授权代理品牌
   +1:

   ¥132.05402

   库存: 50

   货期:7~10 天

   厂家: -

   零件状态: Active

   线规: 22 AWG

   长度-大约: 125.0' (38m)

   等级: MW 80-C

   20HNSP.25_磁性导线
   授权代理品牌
   +1:

   ¥130.596203

   库存: 50

   货期:7~10 天

   厂家: -

   零件状态: Active

   线规: 20 AWG

   长度-大约: 78.0' (24m)

   等级: MW 80-C

   33SNSP.25_磁性导线
   授权代理品牌
   +1:

   ¥130.353233

   库存: 50

   货期:7~10 天

   厂家: -

   零件状态: Active

   线规: 33 AWG

   长度-大约: 1588.0' (484m)

   等级: MW 79-C

   32HNSP.25_磁性导线
   授权代理品牌
   +1:

   ¥129.381354

   库存: 50

   货期:7~10 天

   厂家: -

   零件状态: Active

   线规: 32 AWG

   长度-大约: 1221.0' (372m)

   等级: MW 80-C

   34SNSP.25_磁性导线
   授权代理品牌
   +1:

   ¥129.0169

   库存: 48

   货期:7~10 天

   厂家: -

   零件状态: Active

   线规: 34 AWG

   长度-大约: 2022.0' (616m)

   等级: MW 79-C

   18HNSP.25_磁性导线
   授权代理品牌
   +1:

   ¥128.652445

   库存: 50

   货期:7~10 天

   厂家: -

   零件状态: Active

   线规: -

   长度-大约: -

   等级: -

   30HNSP.25_磁性导线
   授权代理品牌
   +1:

   ¥128.166506

   库存: 50

   货期:7~10 天

   厂家: -

   零件状态: Active

   线规: 30 AWG

   长度-大约: 783.0' (239m)

   等级: MW 80-C

   42SNSPR.125_磁性导线
   授权代理品牌
   +1:

   ¥127.316112

   库存: 49

   货期:7~10 天

   厂家: -

   零件状态: Active

   线规: 42 AWG

   长度-大约: 6414.0' (1955m)

   等级: MW 79-C

   42SNSP.125_磁性导线
   授权代理品牌
   +1:

   ¥127.316112

   库存: 50

   货期:7~10 天

   厂家: -

   零件状态: Active

   线规: 42 AWG

   长度-大约: 6414.0' (1955m)

   等级: MW 79-C

   16HNSP.25_磁性导线
   授权代理品牌
   +1:

   ¥127.316112

   库存: 50

   货期:7~10 天

   厂家: -

   零件状态: Active

   线规: -

   长度-大约: -

   等级: -

   32SNSP.25_磁性导线
   授权代理品牌
   +1:

   ¥126.951657

   库存: 48

   货期:7~10 天

   厂家: -

   零件状态: Active

   线规: 32 AWG

   长度-大约: 1251.0' (381m)

   等级: MW 80-C

   28HNSP.25_磁性导线
   授权代理品牌
   +1:

   ¥126.951657

   库存: 50

   货期:7~10 天

   厂家: -

   零件状态: Active

   线规: 28 AWG

   长度-大约: 497.0' (151m)

   等级: MW 80-C

   14SNSP.25_磁性导线
   授权代理品牌
   +1:

   ¥126.830173

   库存: 50

   货期:7~10 天

   厂家: -

   零件状态: Active

   线规: -

   长度-大约: -

   等级: -

   34S200P.125_磁性导线
   授权代理品牌
   +1:

   ¥126.101263

   库存: 50

   货期:7~10 天

   厂家: -

   零件状态: Active

   线规: 34 AWG

   长度-大约: 1011.0' (308m)

   等级: MW 35-C

   14HNSP.25_磁性导线
   授权代理品牌
   +1:

   ¥126.101263

   库存: 50

   货期:7~10 天

   厂家: -

   零件状态: Active

   线规: -

   长度-大约: -

   等级: -

   26HNSP.25_磁性导线
   授权代理品牌
   +1:

   ¥125.615324

   库存: 50

   货期:7~10 天

   厂家: -

   零件状态: Active

   线规: 26 AWG

   长度-大约: 314.0' (96m)

   等级: MW 80-C

   32H200P.25_磁性导线
   授权代理品牌
   +1:

   ¥125.372355

   库存: 50

   货期:7~10 天

   厂家: -

   零件状态: Active

   线规: 32 AWG

   长度-大约: 1222.0' (372m)

   等级: MW 35-C

   30H200P.25_磁性导线
   授权代理品牌
   +1:

   ¥124.521961

   库存: 50

   货期:7~10 天

   厂家: -

   零件状态: Active

   线规: 30 AWG

   长度-大约: 783.0' (239m)

   等级: MW 35-C

   24HNSP.25_磁性导线
   授权代理品牌
   +1:

   ¥124.400476

   库存: 50

   货期:7~10 天

   厂家: -

   零件状态: Active

   线规: 24 AWG

   长度-大约: 197.0' (60m)

   等级: MW 80-C

   31SNSP.25_磁性导线
   授权代理品牌
   +1:

   ¥124.278991

   库存: 50

   货期:7~10 天

   厂家: -

   零件状态: Active

   线规: 31 AWG

   长度-大约: 1014.0' (309m)

   等级: MW 80-C

   30SNSP.25_磁性导线
   授权代理品牌
   +1:

   ¥124.157506

   库存: 43

   货期:7~10 天

   厂家: -

   零件状态: Active

   线规: 30 AWG

   长度-大约: 803.0' (245m)

   等级: MW 80-C

   40SNSP.125_磁性导线
   授权代理品牌
   +1:

   ¥123.185627

   库存: 48

   货期:7~10 天

   厂家: -

   零件状态: Active

   线规: 40 AWG

   长度-大约: 4152.0' (1266m)

   等级: MW 79-C

   20H200P.25_磁性导线
   授权代理品牌
   +1:

   ¥123.064143

   库存: 50

   货期:7~10 天

   厂家: -

   零件状态: Active

   线规: 20 AWG

   长度-大约: 78.0' (24m)

   等级: MW 35-C

   41SNSP.125_磁性导线
   授权代理品牌
   +1:

   ¥121.363354

   库存: 49

   货期:7~10 天

   厂家: -

   零件状态: Active

   线规: 41 AWG

   长度-大约: 5090.0' (1551m)

   等级: MW 79-C

   28SNSP.25_磁性导线
   授权代理品牌
   +1:

   ¥121.363354

   库存: 50

   货期:7~10 天

   厂家: -

   零件状态: Active

   线规: 28 AWG

   长度-大约: 507.0' (155m)

   等级: MW 80-C

   29SNSP.25_磁性导线
   授权代理品牌
   +1:

   ¥121.24187

   库存: 50

   货期:7~10 天

   厂家: -

   零件状态: Active

   线规: 29 AWG

   长度-大约: 630.0' (192m)

   等级: MW 80-C

   日韩精品 深夜影院在线观看视频