<strike id="plxyu"></strike>
 • <center id="plxyu"><small id="plxyu"></small></center>
  1. <object id="plxyu"></object>
   <strike id="plxyu"></strike>
  2. <code id="plxyu"><small id="plxyu"><optgroup id="plxyu"></optgroup></small></code>
   <code id="plxyu"><nobr id="plxyu"><track id="plxyu"></track></nobr></code>
   <th id="plxyu"><option id="plxyu"></option></th>
   <thead id="plxyu"><option id="plxyu"></option></thead>

  3. 锐单电子商城 , 一站式电子元器件采购平台!
   • 电话:400-990-0325

   当前“电源排插”共300条相关库存
   什么是电源排插:

   插排即是带线多位插座,也称插线板,学名电线加长组件或延长线插座。插排指的是带电源线和插头且可以移动的多位插座??梢粤右桓鲆陨系牡缭床逋?,既节省了空间又节省了线路。

   图片品牌型号描述价格(含税)库存关键参数
   1301360066_电源排插
   授权代理品牌
   +1:

   ¥4155.388934

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: -

   类型: In-Line Splice with 25' Leads

   规格: -

   1301530002_电源排插
   授权代理品牌
   +1:

   ¥4146.642026

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Super-Safeway 130153

   类型: -

   规格: -

   1301530075_电源排插
   授权代理品牌
   +1:

   ¥4121.373179

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Super-Safeway 130153

   类型: Outlet Box w/2' Cord

   规格: 125V

   1301530127_电源排插
   授权代理品牌

   20A. IN-LINE GFCI W/PLUG &CONN

   MOLEX(莫仕)电源排插

   +1:

   ¥4097.683635

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   类型: -

   规格: -

   1301530137_电源排插
   授权代理品牌
   +1:

   ¥4094.646515

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Safeway 130153

   类型: Outlet Box w/2' Cord

   规格: 240V

   1301530202_电源排插
   授权代理品牌
   +1:

   ¥4045.931094

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   类型: -

   规格: -

   1301530034_电源排插
   授权代理品牌

   15A GFCI PLUGAUTO50FTMLD 3X5-15

   MOLEX(莫仕)电源排插

   +1:

   ¥4022.484519

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   类型: -

   规格: -

   1301530064_电源排插
   授权代理品牌

   15A IN-LINE GFCI W/14W47&15W47 5

   MOLEX(莫仕)电源排插

   +1:

   ¥4020.054823

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   类型: -

   规格: -

   1301530232_电源排插
   授权代理品牌

   20051-0M 5FT LONG, 2647 PLUG & 2

   MOLEX(莫仕)电源排插

   +1:

   ¥3998.673492

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   类型: -

   规格: -

   1301530275_电源排插
   授权代理品牌

   15A/125V MAN.GFCI W/15W47 & FLYI

   MOLEX(莫仕)电源排插

   +10:

   ¥3964.244688

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   类型: -

   规格: -

   1301530151_电源排插
   授权代理品牌
   +1:

   ¥3959.069434

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: 130153

   类型: -

   规格: -

   1301530076_电源排插
   授权代理品牌

   15A GFCI PLUGMANUAL2FT5-15 W/300

   MOLEX(莫仕)电源排插

   +1:

   ¥3924.689225

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   类型: -

   规格: -

   1301530161_电源排插
   授权代理品牌

   20A/240V INLINE GFCIAUTO6FT WATE

   MOLEX(莫仕)电源排插

   +1:

   ¥3851.069412

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   类型: -

   规格: -

   1301530233_电源排插
   授权代理品牌

   DEMO RIGHT ANGLE GFCI RIGHT UNAS

   MOLEX(莫仕)电源排插

   +1:

   ¥3833.818564

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   类型: -

   规格: -

   1301530035_电源排插
   授权代理品牌
   +1:

   ¥3831.388867

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Super-Safeway 130153

   类型: In-Line Splice with 6' Leads

   规格: 125V

   1301530149_电源排插
   授权代理品牌
   +1:

   ¥3784.981659

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: 130153

   类型: In-Line Splice

   规格: -

   1301530132_电源排插
   授权代理品牌
   +1:

   ¥3766.637448

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Super-Safeway 130153

   类型: In-Line Splice with 6' Leads

   规格: 120V

   1301530162_电源排插
   授权代理品牌

   20A/240V INLINE GFCIMANUAL6F WAT

   MOLEX(莫仕)电源排插

   +1:

   ¥3741.004147

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   类型: -

   规格: -

   1301530071_电源排插
   授权代理品牌

   15A. IN-LINE GFCI W/PLUG &CONN

   MOLEX(莫仕)电源排插

   +1:

   ¥3710.389967

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   类型: -

   规格: -

   1301530146_电源排插
   授权代理品牌
   +1:

   ¥3705.044634

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Super-Safeway 130153

   类型: In-Line Splice with 25' Leads

   规格: 120V

   1301530155_电源排插
   授权代理品牌

   240V/20A GFCI INLINEAUTO2FT WATE

   MOLEX(莫仕)电源排插

   +1:

   ¥3678.682424

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   类型: -

   规格: -

   1301530134_电源排插
   授权代理品牌

   20A/120V INLINE GFCIMAN6FT WATER

   MOLEX(莫仕)电源排插

   +1:

   ¥3659.487819

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   类型: -

   规格: -

   1301530131_电源排插
   授权代理品牌

   20A. IN-LINE GFCI W/PLUG &CONN

   MOLEX(莫仕)电源排插

   +1:

   ¥3626.200974

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   类型: -

   规格: -

   1301530156_电源排插
   授权代理品牌

   240V/20A GFCI INLINEMANUL2FT WAT

   MOLEX(莫仕)电源排插

   +1:

   ¥3625.10761

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   类型: -

   规格: -

   1301530147_电源排插
   授权代理品牌
   +1:

   ¥3613.32358

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Safeway 130153

   类型: In-Line Splice with 6' Leads

   规格: 120V

   1301530031_电源排插
   授权代理品牌
   +1:

   ¥3607.856763

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Super-Safeway 130153

   类型: In-Line Splice with 50' Leads

   规格: 120V

   1301530230_电源排插
   授权代理品牌

   20052-6M W/3' CABLE BOTH SIDE &

   MOLEX(莫仕)电源排插

   +20:

   ¥3596.370371

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   类型: -

   规格: -

   1301530203_电源排插
   授权代理品牌
   +1:

   ¥3550.394433

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   类型: -

   规格: -

   1301530231_电源排插
   授权代理品牌

   20A GFCI MANUAL 5.2FT W/2747 CON

   MOLEX(莫仕)电源排插

   +20:

   ¥3522.841672

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   类型: -

   规格: -

   1301560002_电源排插
   授权代理品牌
   +1:

   ¥3488.680135

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   类型: -

   规格: -

   1301530010_电源排插
   授权代理品牌
   +1:

   ¥3380.194174

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   类型: -

   规格: -

   1301530116_电源排插
   授权代理品牌
   +1:

   ¥3333.543995

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Safe-T-Chek

   类型: In-Line Splice with 25' Leads

   规格: 120V

   1301530220_电源排插
   授权代理品牌

   15A. IN-LINE GFCI W/PLUG &3M SEC

   MOLEX(莫仕)电源排插

   +1:

   ¥3322.974814

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   类型: -

   规格: -

   1301530120_电源排插
   授权代理品牌

   20A GFCI PLUGAUTO6FT14/1533 SUPE

   MOLEX(莫仕)电源排插

   +1:

   ¥3247.046789

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   类型: -

   规格: -

   1301530042_电源排插
   授权代理品牌
   +1:

   ¥3245.346002

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Super-Safeway 130153

   类型: In-Line Splice with 2' Leads

   规格: 120V

   1301530145_电源排插
   授权代理品牌

   20A. IN-LINE GFCI W/PLUG &CONN S

   MOLEX(莫仕)电源排插

   +1:

   ¥3236.356124

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   类型: -

   规格: -

   1301530157_电源排插
   授权代理品牌

   20A/240V GFCIAUTOMLDL6-20 2FT

   MOLEX(莫仕)电源排插

   +1:

   ¥3188.734066

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   类型: -

   规格: -

   1301530121_电源排插
   授权代理品牌

   20A GFCI PLUGMANU6FT14/1533 SUPE

   MOLEX(莫仕)电源排插

   +1:

   ¥3185.211006

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   类型: -

   规格: -

   1301530123_电源排插
   授权代理品牌
   +1:

   ¥3142.812797

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   类型: -

   规格: -

   1301530158_电源排插
   授权代理品牌

   20A/240V GFCIMANUALMLDL6-20 2FT

   MOLEX(莫仕)电源排插

   +1:

   ¥3097.255983

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   类型: -

   规格: -

   1301530068_电源排插
   授权代理品牌

   15A GFCIAUTO6FT 14W/15W47 WATERT

   MOLEX(莫仕)电源排插

   +1:

   ¥3086.079377

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   类型: -

   规格: -

   1301530017_电源排插
   授权代理品牌

   20A GFCI MANUAL2.25FT. TTAP 3X5-

   MOLEX(莫仕)电源排插

   +1:

   ¥3029.467442

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   类型: -

   规格: -

   1301530153_电源排插
   授权代理品牌
   +1:

   ¥3008.693535

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: 130153

   类型: In-Line Splice with 2' Leads

   规格: 240V

   1301530112_电源排插
   授权代理品牌
   +1:

   ¥2988.770021

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   类型: -

   规格: -

   1301530052_电源排插
   授权代理品牌

   15A GFCIAUTO6FT14/1547 5-15 SUPE

   MOLEX(莫仕)电源排插

   +1:

   ¥2977.714901

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   类型: -

   规格: -

   1301530070_电源排插
   授权代理品牌

   15A GFCIMANUAL6FT 14W/15W47 WATE

   MOLEX(莫仕)电源排插

   +1:

   ¥2941.998357

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   类型: -

   规格: -

   1301530119_电源排插
   授权代理品牌

   20A. IN-LINE GFCI W/PLUG &CONN

   MOLEX(莫仕)电源排插

   +1:

   ¥2924.140087

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   类型: -

   规格: -

   1301530201_电源排插
   授权代理品牌
   +1:

   ¥2894.983725

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   类型: -

   规格: -

   1301530097_电源排插
   授权代理品牌
   +1:

   ¥2893.647391

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   类型: -

   规格: -

   1301530056_电源排插
   授权代理品牌
   +1:

   ¥2880.769999

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Super-Safeway 130153

   类型: In-Line Splice with 2' Leads

   规格: 125V

   日韩精品 深夜影院在线观看视频