<strike id="plxyu"></strike>
 • <center id="plxyu"><small id="plxyu"></small></center>
  1. <object id="plxyu"></object>
   <strike id="plxyu"></strike>
  2. <code id="plxyu"><small id="plxyu"><optgroup id="plxyu"></optgroup></small></code>
   <code id="plxyu"><nobr id="plxyu"><track id="plxyu"></track></nobr></code>
   <th id="plxyu"><option id="plxyu"></option></th>
   <thead id="plxyu"><option id="plxyu"></option></thead>

  3. 锐单电子商城 , 一站式电子元器件采购平台!
   • 电话:400-990-0325

   当前“滑动电位器”共824条相关库存
   什么是滑动电位器:

   滑动变阻器是电路元件,它可以通过来改变自身的电阻,从而起到控制电路的作用

   图片品牌型号描述价格(含税)库存关键参数
   PS60G-B2SBR50K_滑动电位器

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: PSxxG

   大小/尺寸: Rectangular - 3.425" L x 0.630" W x 0.433" H (87.00mm x 16.00mm x 11.00mm)

   电阻值: 50 kOhms

   PS60G-B2SBR500K_滑动电位器

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: PSxxG

   大小/尺寸: Rectangular - 3.425" L x 0.630" W x 0.433" H (87.00mm x 16.00mm x 11.00mm)

   电阻值: 500 kOhms

   PS60G-B2SBR20K_滑动电位器

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: PSxxG

   大小/尺寸: Rectangular - 3.425" L x 0.630" W x 0.433" H (87.00mm x 16.00mm x 11.00mm)

   电阻值: 20 kOhms

   PS60G-B2SBR200K_滑动电位器

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: PSxxG

   大小/尺寸: Rectangular - 3.425" L x 0.630" W x 0.433" H (87.00mm x 16.00mm x 11.00mm)

   电阻值: 200 kOhms

   PS60G-B2SBR1MEG_滑动电位器

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: PSxxG

   大小/尺寸: Rectangular - 3.425" L x 0.630" W x 0.433" H (87.00mm x 16.00mm x 11.00mm)

   电阻值: 1 MOhms

   PS60G-B2SBR10K_滑动电位器

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: PSxxG

   大小/尺寸: Rectangular - 3.425" L x 0.630" W x 0.433" H (87.00mm x 16.00mm x 11.00mm)

   电阻值: 10 kOhms

   PS60G-B2SBR100K_滑动电位器

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: PSxxG

   大小/尺寸: Rectangular - 3.425" L x 0.630" W x 0.433" H (87.00mm x 16.00mm x 11.00mm)

   电阻值: 100 kOhms

   PS60G-B2SAR50K_滑动电位器

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: PSxxG

   大小/尺寸: Rectangular - 2.835" L x 0.630" W x 0.433" H (72.00mm x 16.00mm x 11.00mm)

   电阻值: 50 kOhms

   PS45G-B2SBR50K_滑动电位器

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: PSxxG

   大小/尺寸: Rectangular - 2.835" L x 0.630" W x 0.433" H (72.00mm x 16.00mm x 11.00mm)

   电阻值: 50 kOhms

   PS45G-B2SBR500K_滑动电位器

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: PSxxG

   大小/尺寸: Rectangular - 2.835" L x 0.630" W x 0.433" H (72.00mm x 16.00mm x 11.00mm)

   电阻值: 500 kOhms

   PS45G-B2SBR20K_滑动电位器

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: PSxxG

   大小/尺寸: Rectangular - 2.835" L x 0.630" W x 0.433" H (72.00mm x 16.00mm x 11.00mm)

   电阻值: 20 kOhms

   PS45G-B2SBR200K_滑动电位器

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: PSxxG

   大小/尺寸: Rectangular - 2.835" L x 0.630" W x 0.433" H (72.00mm x 16.00mm x 11.00mm)

   电阻值: 200 kOhms

   PS45G-B2SBR1MEG_滑动电位器

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: PSxxG

   大小/尺寸: Rectangular - 2.835" L x 0.630" W x 0.433" H (72.00mm x 16.00mm x 11.00mm)

   电阻值: 1 MOhms

   PS45G-B2SBR10K_滑动电位器

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: PSxxG

   大小/尺寸: Rectangular - 2.835" L x 0.630" W x 0.433" H (72.00mm x 16.00mm x 11.00mm)

   电阻值: 10 kOhms

   PS45G-B2SBR100K_滑动电位器

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: PSxxG

   大小/尺寸: Rectangular - 2.835" L x 0.630" W x 0.433" H (72.00mm x 16.00mm x 11.00mm)

   电阻值: 100 kOhms

   P230-10PC1BR10K_滑动电位器

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: PSxx

   大小/尺寸: Rectangular - 1.772" L x 0.354" W x 0.256" H (45.00mm x 9.00mm x 6.50mm)

   电阻值: 10 kOhms

   PDV20-21P-103A_滑动电位器
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   系列: PDV

   大小/尺寸: Rectangular - 1.575" L x 0.154" W x 0.512" H (40.00mm x 3.90mm x 13.00mm)

   电阻值: 10 kOhms

   PDV15-21P-103B_滑动电位器
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   系列: PDV

   大小/尺寸: Rectangular - 1.378" L x 0.154" W x 0.512" H (35.00mm x 3.90mm x 13.00mm)

   电阻值: 10 kOhms

   PDV10-31M-503A_滑动电位器
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   系列: PDV

   大小/尺寸: Rectangular - 1.181" L x 0.512" W x 0.154" H (30.00mm x 13.00mm x 3.90mm)

   电阻值: 50 kOhms

   PDV10-21M-204A_滑动电位器
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   系列: PDV

   大小/尺寸: Rectangular - 1.181" L x 0.512" W x 0.154" H (30.00mm x 13.00mm x 3.90mm)

   电阻值: 200 kOhms

   PTA2044-2015CPD103_滑动电位器
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 托盘

   系列: Pro Audio PTA

   大小/尺寸: Rectangular - 1.378" L x 0.354" W x 0.256" H (35.00mm x 9.00mm x 6.50mm)

   电阻值: 10 kOhms

   PDV30-32P-502B_滑动电位器
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   系列: PDV

   大小/尺寸: Rectangular - 1.969" L x 0.154" W x 0.512" H (50.00mm x 3.90mm x 13.00mm)

   电阻值: 5 kOhms

   PDV30-31P-502B_滑动电位器
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   系列: PDV

   大小/尺寸: Rectangular - 1.969" L x 0.154" W x 0.512" H (50.00mm x 3.90mm x 13.00mm)

   电阻值: 5 kOhms

   PDV30-31M-202B_滑动电位器
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   系列: PDV

   大小/尺寸: Rectangular - 1.969" L x 0.512" W x 0.154" H (50.00mm x 13.00mm x 3.90mm)

   电阻值: 2 kOhms

   PDV30-31D-202B_滑动电位器
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   系列: PDV

   大小/尺寸: Rectangular - 1.969" L x 0.154" W x 0.531" H (50.00mm x 3.90mm x 13.50mm)

   电阻值: 2 kOhms

   PDV30-21P-503B_滑动电位器
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   系列: PDV

   大小/尺寸: Rectangular - 1.969" L x 0.154" W x 0.512" H (50.00mm x 3.90mm x 13.00mm)

   电阻值: 50 kOhms

   PDV30-21P-503A_滑动电位器
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   系列: PDV

   大小/尺寸: Rectangular - 1.969" L x 0.154" W x 0.512" H (50.00mm x 3.90mm x 13.00mm)

   电阻值: 50 kOhms

   PDV30-21P-502B_滑动电位器
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   系列: PDV

   大小/尺寸: Rectangular - 1.969" L x 0.154" W x 0.512" H (50.00mm x 3.90mm x 13.00mm)

   电阻值: 5 kOhms

   PDV30-21P-104A_滑动电位器
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   系列: PDV

   大小/尺寸: Rectangular - 1.969" L x 0.154" W x 0.512" H (50.00mm x 3.90mm x 13.00mm)

   电阻值: 100 kOhms

   BFA2120R_滑动电位器
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   系列: BFA, Citec

   大小/尺寸: Rectangular - 16.535" L x 3.701" W x 6.024" H (420.00mm x 94.00mm x 153.00mm)

   电阻值: 120 Ohms

   EWA-P10C15D14_滑动电位器
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   系列: EWA - Single

   大小/尺寸: Rectangular - 2.362" L x 0.315" W x 0.276" H (60.00mm x 8.00mm x 7.00mm)

   电阻值: 10 kOhms

   EWA-P10C15A14_滑动电位器
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   系列: EWA - Single

   大小/尺寸: Rectangular - 2.362" L x 0.315" W x 0.276" H (60.00mm x 8.00mm x 7.00mm)

   电阻值: 10 kOhms

   EWA-Q30C15D14_滑动电位器
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   系列: EWA - Dual

   大小/尺寸: Rectangular - 2.953" L x 0.315" W x 0.276" H (75.00mm x 8.00mm x 7.00mm)

   电阻值: 10 kOhms

   EWA-Q30C15A14_滑动电位器
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   系列: EWA - Dual

   大小/尺寸: Rectangular - 2.953" L x 0.315" W x 0.276" H (75.00mm x 8.00mm x 7.00mm)

   电阻值: 10 kOhms

   EWA-Q12C15B14_滑动电位器
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   系列: EWA - Single

   大小/尺寸: Rectangular - 2.953" L x 0.315" W x 0.276" H (75.00mm x 8.00mm x 7.00mm)

   电阻值: 10 kOhms

   EWA-Q10C15D14_滑动电位器
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   系列: EWA - Single

   大小/尺寸: Rectangular - 2.953" L x 0.315" W x 0.276" H (75.00mm x 8.00mm x 7.00mm)

   电阻值: 10 kOhms

   EWA-Q10C15A14_滑动电位器
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   系列: EWA - Single

   大小/尺寸: Rectangular - 2.953" L x 0.315" W x 0.276" H (75.00mm x 8.00mm x 7.00mm)

   电阻值: 10 kOhms

   EVA-NE3R15B14_滑动电位器
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   系列: EVA - Single

   大小/尺寸: Rectangular - 3.465" L x 0.354" W x 0.315" H (88.00mm x 9.00mm x 8.00mm)

   电阻值: 10 kOhms

   EVA-NE4R15D14_滑动电位器
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   系列: EVA - Single

   大小/尺寸: Rectangular - 3.465" L x 0.354" W x 0.315" H (88.00mm x 9.00mm x 8.00mm)

   电阻值: 10 kOhms

   EVA-NF4R15D14_滑动电位器
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   系列: EVA - Single

   大小/尺寸: Rectangular - 5.039" L x 0.354" W x 0.315" H (128.00mm x 9.00mm x 8.00mm)

   电阻值: 10 kOhms

   EVA-NF4R15A14_滑动电位器
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   系列: EVA - Single

   大小/尺寸: Rectangular - 5.039" L x 0.354" W x 0.315" H (128.00mm x 9.00mm x 8.00mm)

   电阻值: 10 kOhms

   EVA-NAHR15B14_滑动电位器
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   系列: EVA - Single

   大小/尺寸: Rectangular - 3.465" L x 0.591" W x 0.315" H (88.00mm x 15.00mm x 8.00mm)

   电阻值: 10 kOhms

   EVA-NADR15Y14_滑动电位器
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   系列: EVA - Single

   大小/尺寸: Rectangular - 3.465" L x 0.591" W x 0.315" H (88.00mm x 15.00mm x 8.00mm)

   电阻值: 10 kOhms

   EVB-JQKR15D14_滑动电位器
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   系列: EVB - Dual

   大小/尺寸: Rectangular - 5.039" L x 0.591" W x 0.315" H (128.00mm x 15.00mm x 8.00mm)

   电阻值: 10 kOhms

   EVB-JQKR15A14_滑动电位器
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   系列: EVB - Dual

   大小/尺寸: Rectangular - 5.039" L x 0.591" W x 0.315" H (128.00mm x 15.00mm x 8.00mm)

   电阻值: 10 kOhms

   EVB-JQKR15Y14_滑动电位器
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   系列: EVB - Dual

   大小/尺寸: Rectangular - 5.039" L x 0.591" W x 0.315" H (128.00mm x 15.00mm x 8.00mm)

   电阻值: 10 kOhms

   EVA-JQLR15B14_滑动电位器
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   系列: EVA - Single

   大小/尺寸: Rectangular - 5.039" L x 0.591" W x 0.315" H (128.00mm x 15.00mm x 8.00mm)

   电阻值: 10 kOhms

   EVA-JQKR15D14_滑动电位器
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   系列: EVA - Single

   大小/尺寸: Rectangular - 5.039" L x 0.591" W x 0.315" H (128.00mm x 15.00mm x 8.00mm)

   电阻值: 10 kOhms

   EVB-NC2P088BL_滑动电位器
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   系列: EVB - Dual

   大小/尺寸: Rectangular - 5.906" L x 2.224" W x 0.630" H (150.00mm x 56.50mm x 16.00mm)

   电阻值: 10 kOhms

   EVA-JYBP08Y14_滑动电位器
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   系列: EVA - Single

   大小/尺寸: Rectangular - 5.091" L x 0.496" W x 1.512" H (129.30mm x 12.60mm x 38.40mm)

   电阻值: 10 kOhms

   日韩精品 深夜影院在线观看视频