<strike id="plxyu"></strike>
 • <center id="plxyu"><small id="plxyu"></small></center>
  1. <object id="plxyu"></object>
   <strike id="plxyu"></strike>
  2. <code id="plxyu"><small id="plxyu"><optgroup id="plxyu"></optgroup></small></code>
   <code id="plxyu"><nobr id="plxyu"><track id="plxyu"></track></nobr></code>
   <th id="plxyu"><option id="plxyu"></option></th>
   <thead id="plxyu"><option id="plxyu"></option></thead>

  3. 锐单电子商城 , 一站式电子元器件采购平台!
   • 电话:400-990-0325

   当前“微调电位器”共21334条相关库存
   什么是微调电位器:

   微调电位器是1993年全国科学技术名词审定委员会公布的电子学名词

   图片品牌型号描述价格(含税)库存关键参数
   82MR500LF_微调电位器
   +1600:

   ¥7.866144

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: 82

   温度系数: ±100ppm/°C

   电阻值: 500 Ohms

   大小/尺寸: Round - 0.250" Dia x 0.170" H (6.35mm x 4.32mm)

   45WR2KLFTB_微调电位器
   +400:

   ¥34.744664

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: 45

   温度系数: ±100ppm/°C

   电阻值: 2 kOhms

   大小/尺寸: Rectangular - 0.190" x 0.154" Face x 0.209" H (4.83mm x 3.91mm x 5.31mm)

   45WR1KLFTB_微调电位器
   +400:

   ¥34.744664

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: 45

   温度系数: ±100ppm/°C

   电阻值: 1 kOhms

   大小/尺寸: Rectangular - 0.190" x 0.154" Face x 0.209" H (4.83mm x 3.91mm x 5.31mm)

   45WR10KLFTB_微调电位器
   +400:

   ¥34.744664

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: 45

   温度系数: ±100ppm/°C

   电阻值: 10 kOhms

   大小/尺寸: Rectangular - 0.190" x 0.154" Face x 0.209" H (4.83mm x 3.91mm x 5.31mm)

   45WR100LFTB_微调电位器
   +400:

   ¥34.744664

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: 45

   温度系数: ±100ppm/°C

   电阻值: 100 Ohms

   大小/尺寸: Rectangular - 0.190" x 0.154" Face x 0.209" H (4.83mm x 3.91mm x 5.31mm)

   45WR100KLFTB_微调电位器
   +400:

   ¥34.744664

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: 45

   温度系数: ±100ppm/°C

   电阻值: 100 kOhms

   大小/尺寸: Rectangular - 0.190" x 0.154" Face x 0.209" H (4.83mm x 3.91mm x 5.31mm)

   78SR5KLF_微调电位器
   +150:

   ¥89.655811

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: 78

   温度系数: ±100ppm/°C

   电阻值: 5 kOhms

   大小/尺寸: -

   45JR50KLFTB_微调电位器
   +400:

   ¥34.744664

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: 45

   温度系数: ±100ppm/°C

   电阻值: 50 kOhms

   大小/尺寸: Rectangular - 0.198" x 0.190" Face x 0.147" H (5.03mm x 4.83mm x 3.73mm)

   45JR500KLFTB_微调电位器
   +400:

   ¥34.744664

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: 45

   温度系数: ±100ppm/°C

   电阻值: 500 kOhms

   大小/尺寸: Rectangular - 0.198" x 0.190" Face x 0.147" H (5.03mm x 4.83mm x 3.73mm)

   78SR50KLF_微调电位器
   +150:

   ¥89.655811

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: 78

   温度系数: ±100ppm/°C

   电阻值: 50 kOhms

   大小/尺寸: -

   45JR2MEGLFTB_微调电位器
   +400:

   ¥34.744664

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: 45

   温度系数: ±100ppm/°C

   电阻值: 2 MOhms

   大小/尺寸: Rectangular - 0.198" x 0.190" Face x 0.147" H (5.03mm x 4.83mm x 3.73mm)

   45JR2KLFTB_微调电位器
   +400:

   ¥34.744664

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: 45

   温度系数: ±100ppm/°C

   电阻值: 2 kOhms

   大小/尺寸: Rectangular - 0.198" x 0.190" Face x 0.147" H (5.03mm x 4.83mm x 3.73mm)

   78SR2KLF_微调电位器
   +150:

   ¥89.655811

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: 78

   温度系数: ±100ppm/°C

   电阻值: 2 kOhms

   大小/尺寸: -

   45JR200KLFTB_微调电位器
   +400:

   ¥34.744664

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: 45

   温度系数: ±100ppm/°C

   电阻值: 200 kOhms

   大小/尺寸: Rectangular - 0.198" x 0.190" Face x 0.147" H (5.03mm x 4.83mm x 3.73mm)

   78SR20KLF_微调电位器
   +150:

   ¥89.655811

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: 78

   温度系数: ±100ppm/°C

   电阻值: 20 kOhms

   大小/尺寸: -

   45JR1KLFTB_微调电位器
   +400:

   ¥34.744664

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: 45

   温度系数: ±100ppm/°C

   电阻值: 1 kOhms

   大小/尺寸: Rectangular - 0.198" x 0.190" Face x 0.147" H (5.03mm x 4.83mm x 3.73mm)

   78SR1KLF_微调电位器
   +150:

   ¥89.655811

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: 78

   温度系数: ±100ppm/°C

   电阻值: 1 kOhms

   大小/尺寸: -

   78SR10KLF_微调电位器
   +150:

   ¥89.655811

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: 78

   温度系数: ±100ppm/°C

   电阻值: 10 kOhms

   大小/尺寸: -

   45JR10KLFTB_微调电位器
   +400:

   ¥34.744664

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: 45

   温度系数: ±100ppm/°C

   电阻值: 10 kOhms

   大小/尺寸: Rectangular - 0.198" x 0.190" Face x 0.147" H (5.03mm x 4.83mm x 3.73mm)

   78SR100KLF_微调电位器
   +150:

   ¥89.655811

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: 78

   温度系数: ±100ppm/°C

   电阻值: 100 kOhms

   大小/尺寸: -

   45JR100LFTB_微调电位器
   +400:

   ¥34.744664

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: 45

   温度系数: ±100ppm/°C

   电阻值: 100 Ohms

   大小/尺寸: Rectangular - 0.198" x 0.190" Face x 0.147" H (5.03mm x 4.83mm x 3.73mm)

   45JR100KLFTB_微调电位器
   +400:

   ¥34.744664

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: 45

   温度系数: ±100ppm/°C

   电阻值: 100 kOhms

   大小/尺寸: Rectangular - 0.198" x 0.190" Face x 0.147" H (5.03mm x 4.83mm x 3.73mm)

   45WR5KLFT7_微调电位器
   +500:

   ¥28.427452

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 整装

   系列: 45

   温度系数: ±100ppm/°C

   电阻值: 5 kOhms

   大小/尺寸: Rectangular - 0.190" x 0.154" Face x 0.209" H (4.83mm x 3.91mm x 5.31mm)

   45WR50KLFT7_微调电位器
   +500:

   ¥28.427452

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 整装

   系列: 45

   温度系数: ±100ppm/°C

   电阻值: 50 kOhms

   大小/尺寸: Rectangular - 0.190" x 0.154" Face x 0.209" H (4.83mm x 3.91mm x 5.31mm)

   45WR500LFT7_微调电位器
   +500:

   ¥28.427452

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 整装

   系列: 45

   温度系数: ±100ppm/°C

   电阻值: 500 Ohms

   大小/尺寸: Rectangular - 0.190" x 0.154" Face x 0.209" H (4.83mm x 3.91mm x 5.31mm)

   45WR2KLFT7_微调电位器
   +500:

   ¥28.427452

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 整装

   系列: 45

   温度系数: ±100ppm/°C

   电阻值: 2 kOhms

   大小/尺寸: Rectangular - 0.190" x 0.154" Face x 0.209" H (4.83mm x 3.91mm x 5.31mm)

   45WR20KLFT7_微调电位器
   +500:

   ¥28.427452

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 整装

   系列: 45

   温度系数: ±100ppm/°C

   电阻值: 20 kOhms

   大小/尺寸: Rectangular - 0.190" x 0.154" Face x 0.209" H (4.83mm x 3.91mm x 5.31mm)

   45WR200LFT7_微调电位器
   +500:

   ¥28.427452

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 整装

   系列: 45

   温度系数: ±100ppm/°C

   电阻值: 200 Ohms

   大小/尺寸: Rectangular - 0.190" x 0.154" Face x 0.209" H (4.83mm x 3.91mm x 5.31mm)

   45WR1KLFT7_微调电位器
   +500:

   ¥28.427452

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 整装

   系列: 45

   温度系数: ±100ppm/°C

   电阻值: 1 kOhms

   大小/尺寸: Rectangular - 0.190" x 0.154" Face x 0.209" H (4.83mm x 3.91mm x 5.31mm)

   45WR10LFT7_微调电位器
   +500:

   ¥28.427452

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 整装

   系列: 45

   温度系数: ±250ppm/°C

   电阻值: 10 Ohms

   大小/尺寸: Rectangular - 0.190" x 0.154" Face x 0.209" H (4.83mm x 3.91mm x 5.31mm)

   45WR10KLFT7_微调电位器
   +500:

   ¥28.427452

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 整装

   系列: 45

   温度系数: ±100ppm/°C

   电阻值: 10 kOhms

   大小/尺寸: Rectangular - 0.190" x 0.154" Face x 0.209" H (4.83mm x 3.91mm x 5.31mm)

   45WR100LFT7_微调电位器
   +500:

   ¥28.427452

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 整装

   系列: 45

   温度系数: ±100ppm/°C

   电阻值: 100 Ohms

   大小/尺寸: Rectangular - 0.190" x 0.154" Face x 0.209" H (4.83mm x 3.91mm x 5.31mm)

   45JR5KLFT7_微调电位器
   +500:

   ¥28.427452

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 整装

   系列: 45

   温度系数: ±100ppm/°C

   电阻值: 5 kOhms

   大小/尺寸: Rectangular - 0.198" x 0.190" Face x 0.147" H (5.03mm x 4.83mm x 3.73mm)

   45JR500LFT7_微调电位器
   +500:

   ¥28.427452

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 整装

   系列: 45

   温度系数: ±100ppm/°C

   电阻值: 500 Ohms

   大小/尺寸: Rectangular - 0.198" x 0.190" Face x 0.147" H (5.03mm x 4.83mm x 3.73mm)

   45JR500KLFT7_微调电位器
   +500:

   ¥28.427452

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 整装

   系列: 45

   温度系数: ±100ppm/°C

   电阻值: 500 kOhms

   大小/尺寸: Rectangular - 0.198" x 0.190" Face x 0.147" H (5.03mm x 4.83mm x 3.73mm)

   45JR2KLFT7_微调电位器
   +500:

   ¥28.427452

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 整装

   系列: 45

   温度系数: ±100ppm/°C

   电阻值: 2 kOhms

   大小/尺寸: Rectangular - 0.198" x 0.190" Face x 0.147" H (5.03mm x 4.83mm x 3.73mm)

   45JR20KLFT7_微调电位器
   +500:

   ¥28.427452

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 整装

   系列: 45

   温度系数: ±100ppm/°C

   电阻值: 20 kOhms

   大小/尺寸: Rectangular - 0.198" x 0.190" Face x 0.147" H (5.03mm x 4.83mm x 3.73mm)

   45JR200KLFT7_微调电位器
   +500:

   ¥28.427452

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 整装

   系列: 45

   温度系数: ±100ppm/°C

   电阻值: 200 kOhms

   大小/尺寸: Rectangular - 0.198" x 0.190" Face x 0.147" H (5.03mm x 4.83mm x 3.73mm)

   45JR1KLFT7_微调电位器
   +500:

   ¥28.427452

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 整装

   系列: 45

   温度系数: ±100ppm/°C

   电阻值: 1 kOhms

   大小/尺寸: Rectangular - 0.198" x 0.190" Face x 0.147" H (5.03mm x 4.83mm x 3.73mm)

   45JR10KLFT7_微调电位器
   +500:

   ¥28.427452

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 整装

   系列: 45

   温度系数: ±100ppm/°C

   电阻值: 10 kOhms

   大小/尺寸: Rectangular - 0.198" x 0.190" Face x 0.147" H (5.03mm x 4.83mm x 3.73mm)

   45JR100LFT7_微调电位器
   +500:

   ¥28.427452

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 整装

   系列: 45

   温度系数: ±100ppm/°C

   电阻值: 100 Ohms

   大小/尺寸: Rectangular - 0.198" x 0.190" Face x 0.147" H (5.03mm x 4.83mm x 3.73mm)

   45GR1KLFT7_微调电位器
   +500:

   ¥28.427452

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 整装

   系列: 45

   温度系数: ±100ppm/°C

   电阻值: 1 kOhms

   大小/尺寸: Rectangular - 0.229" x 0.190" Face x 0.154" H (5.82mm x 4.83mm x 3.91mm)

   45GR10KLFT7_微调电位器
   +500:

   ¥28.427452

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 整装

   系列: 45

   温度系数: ±100ppm/°C

   电阻值: 10 kOhms

   大小/尺寸: Rectangular - 0.229" x 0.190" Face x 0.154" H (5.82mm x 4.83mm x 3.91mm)

   45GR100LFTB_微调电位器
   +500:

   ¥28.427452

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: 45

   温度系数: ±100ppm/°C

   电阻值: 100 Ohms

   大小/尺寸: Rectangular - 0.229" x 0.190" Face x 0.154" H (5.82mm x 4.83mm x 3.91mm)

   45GER5KLFTB_微调电位器
   +500:

   ¥28.427452

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: 45

   温度系数: ±100ppm/°C

   电阻值: 5 kOhms

   大小/尺寸: Rectangular - 0.229" x 0.190" Face x 0.154" H (5.82mm x 4.83mm x 3.91mm)

   44WR50LFTB_微调电位器
   +500:

   ¥23.39798

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: 44

   温度系数: ±250ppm/°C

   电阻值: 50 Ohms

   大小/尺寸: Rectangular - 0.190" x 0.154" Face x 0.209" H (4.83mm x 3.91mm x 5.31mm)

   44WR50LFT7_微调电位器
   +500:

   ¥23.39798

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 整装

   系列: 44

   温度系数: ±250ppm/°C

   电阻值: 50 Ohms

   大小/尺寸: Rectangular - 0.190" x 0.154" Face x 0.209" H (4.83mm x 3.91mm x 5.31mm)

   44WR500LFTB_微调电位器
   +500:

   ¥23.39798

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: 44

   温度系数: ±100ppm/°C

   电阻值: 500 Ohms

   大小/尺寸: Rectangular - 0.190" x 0.154" Face x 0.209" H (4.83mm x 3.91mm x 5.31mm)

   44WR500KLFTB_微调电位器
   +500:

   ¥23.39798

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: 44

   温度系数: ±100ppm/°C

   电阻值: 500 kOhms

   大小/尺寸: Rectangular - 0.190" x 0.154" Face x 0.209" H (4.83mm x 3.91mm x 5.31mm)

   44WR500KLFT7_微调电位器
   +500:

   ¥13.769022

   库存: 有货

   国内:1~2 天

   厂家: -

   包装: 整装

   系列: 44

   温度系数: ±100ppm/°C

   电阻值: 500 kOhms

   大小/尺寸: Rectangular - 0.190" x 0.154" Face x 0.209" H (4.83mm x 3.91mm x 5.31mm)

   日韩精品 深夜影院在线观看视频