<strike id="plxyu"></strike>
 • <center id="plxyu"><small id="plxyu"></small></center>
  1. <object id="plxyu"></object>
   <strike id="plxyu"></strike>
  2. <code id="plxyu"><small id="plxyu"><optgroup id="plxyu"></optgroup></small></code>
   <code id="plxyu"><nobr id="plxyu"><track id="plxyu"></track></nobr></code>
   <th id="plxyu"><option id="plxyu"></option></th>
   <thead id="plxyu"><option id="plxyu"></option></thead>

  3. 锐单电子商城 , 一站式电子元器件采购平台!
   • 电话:400-990-0325

   当前“可调功率电阻器”共1246条相关库存
   什么是可调功率电阻器:

   电阻器(Resistor)在日常生活中一般直接称为电阻。是一个限流元件,将电阻接在电路中后,电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。阻值不能改变的称为固定电阻器。阻值可变的称为电位器或可变电阻器。

   图片品牌型号描述价格(含税)库存关键参数
   D50K80K_可调功率电阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥220.67964

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   容差: ±10%

   电阻值: 80 kOhms

   功率(W): 50W

   调节类型: Slide

   D50K100K_可调功率电阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥220.67964

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   容差: ±10%

   电阻值: 100 kOhms

   功率(W): 50W

   调节类型: Slide

   D50K2R0E_可调功率电阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥213.205893

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   容差: ±10%

   电阻值: 2 Ohms

   功率(W): 50W

   调节类型: Slide

   D50K7K5_可调功率电阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥212.661642

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   容差: ±10%

   电阻值: 7.5 kOhms

   功率(W): 50W

   调节类型: Slide

   D50K5K0_可调功率电阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥212.661642

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   容差: ±10%

   电阻值: 5 kOhms

   功率(W): 50W

   调节类型: Slide

   D50K50K_可调功率电阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥212.661642

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   容差: ±10%

   电阻值: 50 kOhms

   功率(W): 50W

   调节类型: Slide

   D50K25K_可调功率电阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥212.661642

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   容差: ±10%

   电阻值: 25 kOhms

   功率(W): 50W

   调节类型: Slide

   D50K15K_可调功率电阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥212.661642

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   容差: ±10%

   电阻值: 15 kOhms

   功率(W): 50W

   调节类型: Slide

   D50K10K_可调功率电阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥212.661642

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   容差: ±10%

   电阻值: 10 kOhms

   功率(W): 50W

   调节类型: Slide

   D50K4R0E_可调功率电阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥209.017097

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   容差: ±10%

   电阻值: 4 Ohms

   功率(W): 50W

   调节类型: Slide

   D50K5R0E_可调功率电阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥209.017097

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   容差: ±10%

   电阻值: 5 Ohms

   功率(W): 50W

   调节类型: Slide

   D50K3K5_可调功率电阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥207.923733

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   容差: ±10%

   电阻值: 3.5 kOhms

   功率(W): 50W

   调节类型: Slide

   D50K3K0_可调功率电阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥207.923733

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   容差: ±10%

   电阻值: 3 kOhms

   功率(W): 50W

   调节类型: Slide

   D50K2K5_可调功率电阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥207.923733

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   容差: ±10%

   电阻值: 2.5 kOhms

   功率(W): 50W

   调节类型: Slide

   D50K2K0_可调功率电阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥207.923733

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   容差: ±10%

   电阻值: 2 kOhms

   功率(W): 50W

   调节类型: Slide

   D50K1K5_可调功率电阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥207.923733

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   容差: ±10%

   电阻值: 1.5 kOhms

   功率(W): 50W

   调节类型: Slide

   D50K1K0_可调功率电阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥207.923733

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   容差: ±10%

   电阻值: 1 kOhms

   功率(W): 50W

   调节类型: Slide

   D50K80KE_可调功率电阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥202.272258

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   容差: ±10%

   电阻值: 80 kOhms

   功率(W): 50W

   调节类型: Slide

   D50K60KE_可调功率电阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥202.272258

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   容差: ±10%

   电阻值: 60 kOhms

   功率(W): 50W

   调节类型: Slide

   D50K100KE_可调功率电阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥202.272258

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   容差: ±10%

   电阻值: 100 kOhms

   功率(W): 50W

   调节类型: Slide

   D50K800_可调功率电阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥198.992167

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   容差: ±10%

   电阻值: 800 Ohms

   功率(W): 50W

   调节类型: Slide

   D50K75R_可调功率电阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥198.992167

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   容差: ±10%

   电阻值: 75 Ohms

   功率(W): 50W

   调节类型: Slide

   D50K750_可调功率电阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥198.992167

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   容差: ±10%

   电阻值: 750 Ohms

   功率(W): 50W

   调节类型: Slide

   D50K400_可调功率电阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥198.992167

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   容差: ±10%

   电阻值: 400 Ohms

   功率(W): 50W

   调节类型: Slide

   D50K300_可调功率电阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥198.992167

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   容差: ±10%

   电阻值: 300 Ohms

   功率(W): 50W

   调节类型: Slide

   D50K250_可调功率电阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥198.992167

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   容差: ±10%

   电阻值: 250 Ohms

   功率(W): 50W

   调节类型: Slide

   D50K200_可调功率电阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥198.992167

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   容差: ±10%

   电阻值: 200 Ohms

   功率(W): 50W

   调节类型: Slide

   D50K150_可调功率电阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥198.992167

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   容差: ±10%

   电阻值: 150 Ohms

   功率(W): 50W

   调节类型: Slide

   D50K500_可调功率电阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥198.992167

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   容差: ±10%

   电阻值: 500 Ohms

   功率(W): 50W

   调节类型: Slide

   D50K50R_可调功率电阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥198.992167

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   容差: ±10%

   电阻值: 50 Ohms

   功率(W): 50W

   调节类型: Slide

   D50K25R_可调功率电阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥198.992167

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   容差: ±10%

   电阻值: 25 Ohms

   功率(W): 50W

   调节类型: Slide

   D50K100_可调功率电阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥198.992167

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   容差: ±10%

   电阻值: 100 Ohms

   功率(W): 50W

   调节类型: Slide

   D50K10R_可调功率电阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥198.992167

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   容差: ±10%

   电阻值: 10 Ohms

   功率(W): 50W

   调节类型: Slide

   D50K9K0E_可调功率电阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥194.80337

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   容差: ±10%

   电阻值: 9 kOhms

   功率(W): 50W

   调节类型: Slide

   D50K8K0E_可调功率电阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥194.80337

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   容差: ±10%

   电阻值: 8 kOhms

   功率(W): 50W

   调节类型: Slide

   D50K7K5E_可调功率电阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥194.80337

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   容差: ±10%

   电阻值: 7.5 kOhms

   功率(W): 50W

   调节类型: Slide

   D50K7K0E_可调功率电阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥194.80337

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   容差: ±10%

   电阻值: 7 kOhms

   功率(W): 50W

   调节类型: Slide

   D50K6K0E_可调功率电阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥194.80337

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   容差: ±10%

   电阻值: 6 kOhms

   功率(W): 50W

   调节类型: Slide

   D50K5K0E_可调功率电阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥194.80337

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   容差: ±10%

   电阻值: 5 kOhms

   功率(W): 50W

   调节类型: Slide

   D50K50KE_可调功率电阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥194.80337

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   容差: ±10%

   电阻值: 50 kOhms

   功率(W): 50W

   调节类型: Slide

   D50K4K5E_可调功率电阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥194.80337

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   容差: ±10%

   电阻值: 4.5 kOhms

   功率(W): 50W

   调节类型: Slide

   D50K40KE_可调功率电阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥194.80337

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   容差: ±10%

   电阻值: 40 kOhms

   功率(W): 50W

   调节类型: Slide

   D50K30KE_可调功率电阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥194.80337

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   容差: ±10%

   电阻值: 30 kOhms

   功率(W): 50W

   调节类型: Slide

   D50K20KE_可调功率电阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥194.80337

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   容差: ±10%

   电阻值: 20 kOhms

   功率(W): 50W

   调节类型: Slide

   D50K15KE_可调功率电阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥194.80337

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   容差: ±10%

   电阻值: 15 kOhms

   功率(W): 50W

   调节类型: Slide

   D50K12KE_可调功率电阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥194.80337

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   容差: ±10%

   电阻值: 12 kOhms

   功率(W): 50W

   调节类型: Slide

   D50K10KE_可调功率电阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥194.80337

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   容差: ±10%

   电阻值: 10 kOhms

   功率(W): 50W

   调节类型: Slide

   D50K25KE_可调功率电阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥194.80337

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   容差: ±10%

   电阻值: 25 kOhms

   功率(W): 50W

   调节类型: Slide

   D50K4K0E_可调功率电阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥191.158825

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   容差: ±10%

   电阻值: 4 kOhms

   功率(W): 50W

   调节类型: Slide

   D50K3K5E_可调功率电阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥191.158825

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   容差: ±10%

   电阻值: 3.5 kOhms

   功率(W): 50W

   调节类型: Slide

   日韩精品 深夜影院在线观看视频