<strike id="plxyu"></strike>
 • <center id="plxyu"><small id="plxyu"></small></center>
  1. <object id="plxyu"></object>
   <strike id="plxyu"></strike>
  2. <code id="plxyu"><small id="plxyu"><optgroup id="plxyu"></optgroup></small></code>
   <code id="plxyu"><nobr id="plxyu"><track id="plxyu"></track></nobr></code>
   <th id="plxyu"><option id="plxyu"></option></th>
   <thead id="plxyu"><option id="plxyu"></option></thead>

  3. 锐单电子商城 , 一站式电子元器件采购平台!
   • 电话:400-990-0325

   当前“电位器”共33063条相关库存
   什么是电位器:

   电位器是具有三个引出端、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件。电位器通常由电阻体和可移动的电刷组成。当电刷沿电阻体移动时,在输出端即获得与位移量成一定关系的电阻值或电压

   图片品牌型号描述价格(含税)库存关键参数
   T73YE473KT20_微调电位器
   授权代理品牌

   SFERNICE POTENTIOMETERS & TRIMME

   Vishay(威世)微调电位器

   +2000:

   ¥6.394962

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   零件状态: -

   功率(W): -

   调节类型: -

   旋转: -

   T73YE252KT20_微调电位器
   授权代理品牌

   SFERNICE POTENTIOMETERS & TRIMME

   Vishay(威世)微调电位器

   +2000:

   ¥6.394962

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   零件状态: -

   功率(W): -

   调节类型: -

   旋转: -

   PE30L0FR225MAB_旋转式电位器,变阻器
   授权代理品牌
   +20:

   ¥362.942032

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   零件状态: -

   功率(W): -

   调节类型: -

   旋转: -

   PE30L0FR105MAB_旋转式电位器,变阻器
   授权代理品牌
   +20:

   ¥362.942032

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   零件状态: -

   功率(W): -

   调节类型: -

   旋转: -

   PE30L0FL475MAB_旋转式电位器,变阻器
   授权代理品牌
   +20:

   ¥362.942032

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   零件状态: -

   功率(W): -

   调节类型: -

   旋转: -

   PE30L0FL224MAB_旋转式电位器,变阻器
   授权代理品牌
   +20:

   ¥362.942032

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   零件状态: -

   功率(W): -

   调节类型: -

   旋转: -

   PE30L0FL203MAB_旋转式电位器,变阻器
   授权代理品牌
   +20:

   ¥362.942032

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   零件状态: -

   功率(W): -

   调节类型: -

   旋转: -

   PE30L0FL470MAB_旋转式电位器,变阻器
   授权代理品牌
   +20:

   ¥362.942032

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   零件状态: -

   功率(W): -

   调节类型: -

   旋转: -

   PE30L0FL503MAB_旋转式电位器,变阻器
   授权代理品牌
   +20:

   ¥362.942032

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   零件状态: -

   功率(W): -

   调节类型: -

   旋转: -

   PE30L0FL471MAB_旋转式电位器,变阻器
   授权代理品牌
   +20:

   ¥213.580689

   库存: 有货

   国内:1~2 天

   厂家: -

   系列: *

   零件状态: -

   功率(W): -

   调节类型: -

   旋转: -

   P9A4R100FLRX2503KA_旋转式电位器,变阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥360.314315

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   零件状态: -

   功率(W): -

   调节类型: -

   旋转: -

   P9A4R100DISX1103ML_旋转式电位器,变阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥355.168218

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   零件状态: -

   功率(W): -

   调节类型: -

   旋转: -

   PA16SNM103MAB15_旋转式电位器,变阻器
   授权代理品牌
   +20:

   ¥353.241468

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   零件状态: -

   功率(W): -

   调节类型: -

   旋转: -

   P9A3X000DIRX3103KL_旋转式电位器,变阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥351.752063

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   零件状态: -

   功率(W): -

   调节类型: -

   旋转: -

   P9A4R0P0FFRX1103KA_旋转式电位器,变阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥348.763536

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   零件状态: -

   功率(W): -

   调节类型: -

   旋转: -

   P9A7R000DIRX3104MA_旋转式电位器,变阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥347.616719

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   零件状态: -

   功率(W): -

   调节类型: -

   旋转: -

   P9A4R000DIRX1473KA_旋转式电位器,变阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥345.167585

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   零件状态: -

   功率(W): -

   调节类型: -

   旋转: -

   P9A3X100FIFX2502MA_旋转式电位器,变阻器
   授权代理品牌
   +20:

   ¥333.038538

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   零件状态: -

   功率(W): -

   调节类型: -

   旋转: -

   P12OABS103KAB2_旋转式电位器,变阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥326.735906

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   零件状态: -

   功率(W): -

   调节类型: -

   旋转: -

   PA16NM103KAB15_旋转式电位器,变阻器
   授权代理品牌
   +20:

   ¥324.947649

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   零件状态: -

   功率(W): -

   调节类型: -

   旋转: -

   PA16NM102KAB15_旋转式电位器,变阻器
   授权代理品牌
   +20:

   ¥324.947649

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   零件状态: -

   功率(W): -

   调节类型: -

   旋转: -

   PA16NM103MLB15_旋转式电位器,变阻器
   授权代理品牌
   +20:

   ¥323.143599

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   零件状态: -

   功率(W): -

   调节类型: -

   旋转: -

   PA16NM102MFB15_旋转式电位器,变阻器
   授权代理品牌
   +20:

   ¥323.143599

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   零件状态: -

   功率(W): -

   调节类型: -

   旋转: -

   PA16NM223MLB15_旋转式电位器,变阻器
   授权代理品牌
   +20:

   ¥323.143599

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   零件状态: -

   功率(W): -

   调节类型: -

   旋转: -

   PA16NM222MLB15_旋转式电位器,变阻器
   授权代理品牌
   +20:

   ¥323.143599

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   零件状态: -

   功率(W): -

   调节类型: -

   旋转: -

   PA16NM473MLB15_旋转式电位器,变阻器
   授权代理品牌
   +20:

   ¥323.143599

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   零件状态: -

   功率(W): -

   调节类型: -

   旋转: -

   PA16NM103MFB15_旋转式电位器,变阻器
   授权代理品牌
   +20:

   ¥323.143599

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   零件状态: -

   功率(W): -

   调节类型: -

   旋转: -

   PA16NM104MLB15_旋转式电位器,变阻器
   授权代理品牌
   +20:

   ¥323.143599

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   零件状态: -

   功率(W): -

   调节类型: -

   旋转: -

   PA16NM473MFB15_旋转式电位器,变阻器
   授权代理品牌
   +20:

   ¥323.143599

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   零件状态: -

   功率(W): -

   调节类型: -

   旋转: -

   P9A3R100DISX3503KA_旋转式电位器,变阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥321.25451

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   零件状态: -

   功率(W): -

   调节类型: -

   旋转: -

   PA16SNP102KLB15_旋转式电位器,变阻器
   授权代理品牌
   +20:

   ¥303.681728

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   零件状态: -

   功率(W): -

   调节类型: -

   旋转: -

   PA16NM103MAB15_旋转式电位器,变阻器
   授权代理品牌
   +20:

   ¥295.621209

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   零件状态: -

   功率(W): -

   调节类型: -

   旋转: -

   PA16NM472MAB15_旋转式电位器,变阻器
   授权代理品牌
   +20:

   ¥295.621209

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   零件状态: -

   功率(W): -

   调节类型: -

   旋转: -

   PA16NM104MAB15_旋转式电位器,变阻器
   授权代理品牌
   +20:

   ¥295.621209

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   零件状态: -

   功率(W): -

   调节类型: -

   旋转: -

   PA16NM102MAB15_旋转式电位器,变阻器
   授权代理品牌
   +20:

   ¥295.621209

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   零件状态: -

   功率(W): -

   调节类型: -

   旋转: -

   P9A4R100DIFX1103MA_旋转式电位器,变阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥280.080868

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   零件状态: -

   功率(W): -

   调节类型: -

   旋转: -

   PA16SNP102MFB15_旋转式电位器,变阻器
   授权代理品牌
   +20:

   ¥279.518393

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   零件状态: -

   功率(W): -

   调节类型: -

   旋转: -

   P12QEAS225MLB2_旋转式电位器,变阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥276.013555

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   零件状态: -

   功率(W): -

   调节类型: -

   旋转: -

   P9A4R0P0FFRX1103MA_旋转式电位器,变阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥273.719922

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   零件状态: -

   功率(W): -

   调节类型: -

   旋转: -

   P9A3X100FFFX3103MW_旋转式电位器,变阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥272.126041

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   零件状态: -

   功率(W): -

   调节类型: -

   旋转: -

   P9A3R000DFRX3102MA_旋转式电位器,变阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥269.987907

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   零件状态: -

   功率(W): -

   调节类型: -

   旋转: -

   PA16WP223KLB15_旋转式电位器,变阻器
   授权代理品牌
   +20:

   ¥269.131439

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   零件状态: -

   功率(W): -

   调节类型: -

   旋转: -

   P9A3R100DISX3102MA_旋转式电位器,变阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥264.99731

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   零件状态: -

   功率(W): -

   调节类型: -

   旋转: -

   P9A4R100DISX1102MA_旋转式电位器,变阻器
   授权代理品牌
   +25:

   ¥264.99731

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   零件状态: -

   功率(W): -

   调节类型: -

   旋转: -

   P10LXXAG103KB4_微调电位器
   授权代理品牌

   SFERNICE POTENTIOMETERS & TRIMME

   Vishay(威世)微调电位器

   +200:

   ¥66.379316

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   零件状态: -

   功率(W): -

   调节类型: -

   旋转: -

   P10LYMAG502KB4_微调电位器
   授权代理品牌

   SFERNICE POTENTIOMETERS & TRIMME

   Vishay(威世)微调电位器

   +200:

   ¥66.379316

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   零件状态: -

   功率(W): -

   调节类型: -

   旋转: -

   P10LYMAG103KB4_微调电位器
   授权代理品牌

   SFERNICE POTENTIOMETERS & TRIMME

   Vishay(威世)微调电位器

   +200:

   ¥66.379316

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   零件状态: -

   功率(W): -

   调节类型: -

   旋转: -

   P10LXXAG102KB4_微调电位器
   授权代理品牌

   SFERNICE POTENTIOMETERS & TRIMME

   Vishay(威世)微调电位器

   +200:

   ¥66.379316

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   零件状态: -

   功率(W): -

   调节类型: -

   旋转: -

   P10XHAI503JB30_微调电位器
   授权代理品牌

   SFERNICE POTENTIOMETERS & TRIMME

   Vishay(威世)微调电位器

   +200:

   ¥64.459856

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   零件状态: -

   功率(W): -

   调节类型: -

   旋转: -

   P10YPAG104JB30_微调电位器
   授权代理品牌

   SFERNICE POTENTIOMETERS & TRIMME

   Vishay(威世)微调电位器

   +200:

   ¥64.459856

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   零件状态: -

   功率(W): -

   调节类型: -

   旋转: -

   日韩精品 深夜影院在线观看视频