<strike id="plxyu"></strike>
 • <center id="plxyu"><small id="plxyu"></small></center>
  1. <object id="plxyu"></object>
   <strike id="plxyu"></strike>
  2. <code id="plxyu"><small id="plxyu"><optgroup id="plxyu"></optgroup></small></code>
   <code id="plxyu"><nobr id="plxyu"><track id="plxyu"></track></nobr></code>
   <th id="plxyu"><option id="plxyu"></option></th>
   <thead id="plxyu"><option id="plxyu"></option></thead>

  3. 锐单电子商城 , 一站式电子元器件采购平台!
   • 电话:400-990-0325

   当前“焊接,拆焊,返修台”共258条相关库存
   什么是焊接,拆焊,返修台:

   焊接,也称作熔接,是一种以加热、高温或者高压的方式接合金属或其他热塑性材料如塑料的制造工艺及技术

   图片品牌型号描述价格(含税)库存关键参数
   17100-100_焊接,拆焊,返修台
   授权代理品牌

   库存: 有货

   国内:1~2 天

   厂家: -

   系列: -

   类型: Solder Pot

   电压-输出: -

   温度范围: 392°F ~ 752°F (200°C ~ 400°C)

   17100-600_焊接,拆焊,返修台
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: -

   类型: Solder Pot

   电压-输出: -

   温度范围: 32°F ~ 1022°F (0°C ~ 550°C)

   FR410-03_焊接,拆焊,返修台
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: -

   类型: Desoldering

   电压-输出: 24V

   温度范围: -

   EB-2000S-K-UPG_焊接,拆焊,返修台
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: EB-2000S

   类型: Soldering

   电压-输出: -

   温度范围: 122°F (50°C) (Max)

   WD1003N_焊接,拆焊,返修台
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Weller?

   类型: Soldering

   电压-输出: 24V

   温度范围: 150°F ~ 850°F (50°C ~ 450°C)

   EB-5000S-2_焊接,拆焊,返修台
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: EB-5000S

   类型: Rework, Soldering

   电压-输出: -

   温度范围: 122°F (50°C) (Max)

   EB-5000S-1_焊接,拆焊,返修台
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: EB-5000S

   类型: Soldering

   电压-输出: -

   温度范围: 122°F (50°C) (Max)

   EB-5000PS-1_焊接,拆焊,返修台
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: EB-5000S

   类型: Soldering

   电压-输出: -

   温度范围: 122°F (50°C) (Max)

   EB-2000S-TZ_焊接,拆焊,返修台
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: EB-2000S

   类型: Soldering

   电压-输出: -

   温度范围: 122°F (50°C) (Max)

   WSF81D8_焊接,拆焊,返修台
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Weller?

   类型: Soldering

   电压-输出: 24V

   温度范围: 150°F ~ 850°F (66°C ~ 454°C)

   WSF81D5_焊接,拆焊,返修台
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Weller?

   类型: Soldering

   电压-输出: 24V

   温度范围: 150°F ~ 850°F (66°C ~ 454°C)

   WD1002T_焊接,拆焊,返修台
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Weller?, WD

   类型: Soldering

   电压-输出: 24V

   温度范围: 150°F ~ 850°F (66°C ~ 454°C)

   WR3000MER_焊接,拆焊,返修台
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Weller?

   类型: Rework

   电压-输出: 24V

   温度范围: 200°F ~ 850°F (93°C ~ 454°C)

   WHA3000V_焊接,拆焊,返修台
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Weller?, WHA

   类型: Rework (Hot Air)

   电压-输出: 120V

   温度范围: 150°F ~ 999°F (66°C ~ 537°C)

   EB-2000S-K_焊接,拆焊,返修台
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: EB-2000S

   类型: Soldering

   电压-输出: -

   温度范围: 122°F (50°C) (Max)

   EB-2000S-SM_焊接,拆焊,返修台
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: EB-2000S

   类型: Soldering

   电压-输出: -

   温度范围: 122°F (50°C) (Max)

   EB-2000S-PM_焊接,拆焊,返修台
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: EB-2000S

   类型: Soldering

   电压-输出: -

   温度范围: 122°F (50°C) (Max)

   EB-2000S-P_焊接,拆焊,返修台
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: EB-2000S

   类型: Soldering

   电压-输出: -

   温度范围: 122°F (50°C) (Max)

   EB-2000S-KM_焊接,拆焊,返修台
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: EB-2000S

   类型: Soldering

   电压-输出: -

   温度范围: 122°F (50°C) (Max)

   EB-9000PS_焊接,拆焊,返修台
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: EB-9000S

   类型: Rework, Soldering

   电压-输出: -

   温度范围: 122°F (50°C) (Max)

   WTCPTD_焊接,拆焊,返修台
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Weller?

   类型: Soldering

   电压-输出: 24V

   温度范围: 600° ~ 800°F (316° ~ 427°C)

   EB-9000S-2_焊接,拆焊,返修台
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: EB-9000S

   类型: Rework, Soldering

   电压-输出: -

   温度范围: 122°F (50°C) (Max)

   EB-9000S-1_焊接,拆焊,返修台
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: EB-9000S

   类型: Rework, Soldering

   电压-输出: -

   温度范围: 122°F (50°C) (Max)

   WSM1CN_焊接,拆焊,返修台
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Weller?, WSM

   类型: Soldering

   电压-输出: 12V

   温度范围: 201°F ~ 750°F (50°C ~ 400°C)

   TWSM1_焊接,拆焊,返修台
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Weller?, WSM

   类型: Soldering

   电压-输出: 12V

   温度范围: 150°F ~ 850°F (66°C ~ 454°C)

   WD1000HPT_焊接,拆焊,返修台
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Weller?, WD

   类型: Soldering

   电压-输出: -

   温度范围: 150°F ~ 850°F (66°C ~ 454°C)

   3941_焊接,拆焊,返修台
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: -

   类型: Rework (Hot Air), Soldering

   电压-输出: -

   温度范围: 212°F ~ 932°F (100°C ~ 500°C)

   WTBR1000FTLCA_焊接,拆焊,返修台
   授权代理品牌
   +1:

   ¥557616.385074

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: -

   类型: -

   电压-输出: -

   温度范围: -

   WTQB1000N_焊接,拆焊,返修台
   授权代理品牌
   +1:

   ¥145538.837692

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: -

   类型: -

   电压-输出: -

   温度范围: -

   T0053355699N_焊接,拆焊,返修台
   授权代理品牌
   +1:

   ¥73498.813822

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: -

   类型: -

   电压-输出: -

   温度范围: -

   WHA3000PN_焊接,拆焊,返修台
   授权代理品牌
   +1:

   ¥40940.512388

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Weller?, WHA

   类型: Rework (Hot Air)

   电压-输出: 120V

   温度范围: 122°F ~ 1022°F (50°C ~ 550°C)

   WR5000MN_焊接,拆焊,返修台
   授权代理品牌
   +1:

   ¥39361.33096

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Weller?, WR

   类型: Rework

   电压-输出: -

   温度范围: -

   WR3000TSN_焊接,拆焊,返修台
   授权代理品牌
   +1:

   ¥23568.180344

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Weller?, WR3

   类型: Rework

   电压-输出: -

   温度范围: -

   WR3000TAN_焊接,拆焊,返修台
   授权代理品牌
   +1:

   ¥23325.210664

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Weller?, WR3

   类型: Rework

   电压-输出: -

   温度范围: -

   WXR3N_焊接,拆焊,返修台
   授权代理品牌
   +1:

   ¥21624.301426

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Weller?, WXR

   类型: Desoldering, Rework, Soldering

   电压-输出: 12V, 24V

   温度范围: -

   T0053338699N_焊接,拆焊,返修台
   授权代理品牌
   +1:

   ¥20287.968193

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: -

   类型: -

   电压-输出: -

   温度范围: -

   T0053429699N_焊接,拆焊,返修台
   授权代理品牌
   +1:

   ¥19437.574316

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: -

   类型: -

   电压-输出: -

   温度范围: -

   T0053377699N_焊接,拆焊,返修台
   授权代理品牌
   +1:

   ¥16886.392688

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: -

   类型: -

   电压-输出: -

   温度范围: -

   T0053428699N_焊接,拆焊,返修台
   授权代理品牌
   +1:

   ¥16035.998811

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: -

   类型: -

   电压-输出: -

   温度范围: -

   WD2000MSN_焊接,拆焊,返修台
   授权代理品牌
   +1:

   ¥13727.786861

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Weller?, WD

   类型: Soldering

   电压-输出: -

   温度范围: -

   373-936M-12_焊接,拆焊,返修台
   授权代理品牌
   +1:

   ¥7432.806934

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: -

   类型: Soldering

   电压-输出: -

   温度范围: -

   373-936M-10_焊接,拆焊,返修台
   授权代理品牌
   +1:

   ¥7432.806934

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: -

   类型: Soldering

   电压-输出: -

   温度范围: -

   373-936M-08_焊接,拆焊,返修台
   授权代理品牌
   +1:

   ¥7432.806934

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: -

   类型: Soldering

   电压-输出: -

   温度范围: -

   373-936M-06_焊接,拆焊,返修台
   授权代理品牌
   +1:

   ¥7432.806934

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: -

   类型: Soldering

   电压-输出: -

   温度范围: -

   373-11_焊接,拆焊,返修台
   授权代理品牌
   +1:

   ¥3650.792464

   库存: 有货

   国内:1~2 天

   厂家: -

   系列: -

   类型: Soldering

   电压-输出: 24V

   温度范围: -

   C1551_焊接,拆焊,返修台
   授权代理品牌
   +1:

   ¥3359.827157

   库存: 有货

   国内:1~2 天

   厂家: -

   系列: -

   类型: Soldering

   电压-输出: -

   温度范围: 392°F ~ 842°F (200°C ~ 450°C)

   T0053294699N_焊接,拆焊,返修台
   授权代理品牌
   +1:

   ¥4968.729934

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Weller?

   类型: Soldering

   电压-输出: 24V

   温度范围: 150°F ~ 850°F (50°C ~ 450°C)

   C1492_焊接,拆焊,返修台
   授权代理品牌
   +1:

   ¥2112.822772

   库存: 有货

   国内:1~2 天

   厂家: -

   系列: -

   类型: Desoldering

   电压-输出: -

   温度范围: -

   T0052922599N_焊接,拆焊,返修台
   授权代理品牌
   +1:

   ¥3328.684602

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: -

   类型: -

   电压-输出: -

   温度范围: -

   FX951-98_焊接,拆焊,返修台
   授权代理品牌
   +1:

   ¥1736.868749

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: -

   类型: Soldering

   电压-输出: -

   温度范围: -

   日韩精品 深夜影院在线观看视频