<strike id="plxyu"></strike>
 • <center id="plxyu"><small id="plxyu"></small></center>
  1. <object id="plxyu"></object>
   <strike id="plxyu"></strike>
  2. <code id="plxyu"><small id="plxyu"><optgroup id="plxyu"></optgroup></small></code>
   <code id="plxyu"><nobr id="plxyu"><track id="plxyu"></track></nobr></code>
   <th id="plxyu"><option id="plxyu"></option></th>
   <thead id="plxyu"><option id="plxyu"></option></thead>

  3. 锐单电子商城 , 一站式电子元器件采购平台!
   • 电话:400-990-0325

   当前“烙铁-镊子-手柄”共328条相关库存
   什么是烙铁-镊子-手柄:

   镊子(niè zi)是用于夹取块状药品、金属颗粒、毛发、细刺及其他细小东西的取用的一种工具。也可用于手机维修,用它夹持导线、元件及集成电路引脚等。

   图片品牌型号描述价格(含税)库存关键参数
   2000-01_烙铁-镊子-手柄
   授权代理品牌
   +1:

   ¥357.379747

   库存: 有货

   国内:1~2 天

   厂家: -

   系列: VersaTip?

   尖头-温度: 1022 ~ 2192°F (550 ~ 1200°C)

   功率(W): -

   尖头直径: -

   电压-输入: -

   T0052712099N_烙铁-镊子-手柄
   授权代理品牌
   +1:

   ¥5102.363258

   库存: 1

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Weller?, WXHAP200

   尖头-温度: 100°F ~ 1000°F (50°C ~ 550°C)

   功率(W): 200W

   尖头直径: 0.12" (3.0mm)

   电压-输入: 24V

   SL325_烙铁-镊子-手柄
   授权代理品牌
   +1:

   ¥656.018133

   库存: 5

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Weller?

   尖头-温度: Up to 700°F (371°C)

   功率(W): 23W

   尖头直径: 0.03" (0.8mm)

   电压-输入: 120V

   17502_烙铁-镊子-手柄
   授权代理品牌
   +1:

   ¥403.937091

   库存: 4

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: -

   尖头-温度: Up to 900°F (482°C)

   功率(W): 40W

   尖头直径: -

   电压-输入: -

   17501_烙铁-镊子-手柄
   授权代理品牌
   +1:

   ¥346.960702

   库存: 4

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: -

   尖头-温度: Up to 900°F (482°C)

   功率(W): 40W

   尖头直径: -

   电压-输入: -

   17510_烙铁-镊子-手柄
   授权代理品牌
   +1:

   ¥150.486971

   +5:

   ¥147.48438

   库存: 有货

   国内:1~2 天

   厂家: -

   系列: -

   尖头-温度: Up to 932°F (500°C)

   功率(W): 80W

   尖头直径: -

   电压-输入: -

   T0052711999N_烙铁-镊子-手柄
   授权代理品牌
   +1:

   ¥4385.602705

   库存: 1

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Weller?, WXHAP200

   尖头-温度: 100°F ~ 1000°F (50°C ~ 550°C)

   功率(W): 200W

   尖头直径: 0.12" (3.0mm)

   电压-输入: 24V

   T0052919499N_烙铁-镊子-手柄
   授权代理品牌
   +1:

   ¥4008.999702

   库存: 1

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Weller?, WP

   尖头-温度: 200°F ~ 850°F (100°C ~ 450°C)

   功率(W): 120W

   尖头直径: 0.09" (2.4mm)

   电压-输入: -

   TC218_烙铁-镊子-手柄
   授权代理品牌
   +1:

   ¥76.494564

   库存: 有货

   国内:1~2 天

   厂家: -

   系列: Weller?

   尖头-温度: -

   功率(W): -

   尖头直径: -

   电压-输入: -

   TV-100-PB_烙铁-镊子-手柄
   授权代理品牌
   +1:

   ¥2099.258026

   库存: 1

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Tweezer-Vac?

   尖头-温度: -

   功率(W): 8W

   尖头直径: -

   电压-输入: 110V

   D550PK_烙铁-镊子-手柄
   授权代理品牌
   +1:

   ¥911.136296

   库存: 3

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Weller?

   尖头-温度: Up to 1100°F (593°C)

   功率(W): 200W, 260W

   尖头直径: 0.34" (8.6mm), 0.33" (8.3mm)

   电压-输入: 120V

   W100PG_烙铁-镊子-手柄
   授权代理品牌
   +1:

   ¥886.839328

   库存: 3

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Weller?

   尖头-温度: 600°F/700°F/800°F (316°C/371°C/427°C)

   功率(W): 100W

   尖头直径: 0.38" (9.5mm)

   电压-输入: 120V

   WSB25HK_烙铁-镊子-手柄
   授权代理品牌
   +1:

   ¥212.598469

   库存: 8

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Weller?

   尖头-温度: Up to 750°F (399°C)

   功率(W): 25W

   尖头直径: -

   电压-输入: 120V

   2200-01_烙铁-镊子-手柄
   授权代理品牌
   +1:

   ¥357.379747

   库存: 有货

   国内:1~2 天

   厂家: -

   系列: VersaFlame?

   尖头-温度: 1022 ~ 2192°F (550 ~ 1200°C)

   功率(W): -

   尖头直径: -

   电压-输入: -

   FR4103-81_烙铁-镊子-手柄
   授权代理品牌
   +1:

   ¥4026.736489

   +5:

   ¥3716.998742

   库存: 2

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: -

   尖头-温度: -

   功率(W): 140W

   尖头直径: -

   电压-输入: 24V

   FR4104-81_烙铁-镊子-手柄
   授权代理品牌
   +1:

   ¥4026.736489

   +5:

   ¥3716.998742

   库存: 5

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: -

   尖头-温度: -

   功率(W): 140W

   尖头直径: -

   电压-输入: 24V

   T0051318299N_烙铁-镊子-手柄
   授权代理品牌
   +1:

   ¥3960.405767

   库存: 3

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Weller?, DXV

   尖头-温度: 200°F ~ 850°F (93°C ~ 454°C)

   功率(W): 80W

   尖头直径: -

   电压-输入: 24V

   FX1002-83_烙铁-镊子-手柄
   授权代理品牌
   +1:

   ¥1428.418743

   +5:

   ¥1379.168789

   +10:

   ¥1320.175751

   库存: 14

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: -

   尖头-温度: -

   功率(W): -

   尖头直径: -

   电压-输入: -

   D650PK_烙铁-镊子-手柄
   授权代理品牌
   +1:

   ¥1141.957491

   库存: 10

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Weller?

   尖头-温度: 900°F/1100°F (482°C/593°C)

   功率(W): 200W, 300W

   尖头直径: 0.34" (8.6mm), 0.33" (8.3mm)

   电压-输入: 120V

   GT7A_烙铁-镊子-手柄
   授权代理品牌
   +1:

   ¥650.561251

   库存: 有货

   国内:1~2 天

   厂家: -

   系列: Weller?

   尖头-温度: Up to 700°F (371°C)

   功率(W): 150W

   尖头直径: -

   电压-输入: 120V

   SP120_烙铁-镊子-手柄
   授权代理品牌
   +1:

   ¥777.502973

   库存: 21

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Weller?, Marksman?

   尖头-温度: Up to 900°F (482°C)

   功率(W): 120W

   尖头直径: -

   电压-输入: 120V

   TL-SP40N_烙铁-镊子-手柄
   授权代理品牌
   +1:

   ¥338.335278

   库存: 9

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: *

   尖头-温度: -

   功率(W): -

   尖头直径: -

   电压-输入: -

   SP12_烙铁-镊子-手柄
   授权代理品牌
   +1:

   ¥127.967543

   库存: 有货

   国内:1~2 天

   厂家: -

   系列: Weller?

   尖头-温度: Up to 750°F (399°C)

   功率(W): 12W

   尖头直径: 0.13" (3.3mm)

   电压-输入: 120V

   T0052917099N_烙铁-镊子-手柄
   授权代理品牌
   +1:

   ¥2648.369501

   +50:

   ¥2033.947776

   库存: 5

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Weller?, WSP

   尖头-温度: 200°F ~ 950°F (100°C ~ 500°C)

   功率(W): 150W

   尖头直径: 0.37" (9.3mm)

   电压-输入: -

   WM120_烙铁-镊子-手柄
   授权代理品牌
   +1:

   ¥364.600262

   库存: 有货

   国内:1~2 天

   厂家: -

   系列: Weller?

   尖头-温度: 800°F (427°C)

   功率(W): 12W

   尖头直径: 0.02" (0.5mm)

   电压-输入: 120V

   FX650-02/P_烙铁-镊子-手柄
   授权代理品牌
   +1:

   ¥491.892116

   +5:

   ¥476.998073

   +10:

   ¥447.185695

   +25:

   ¥400.540376

   库存: 6

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: -

   尖头-温度: 896°F (480°C) (Max)

   功率(W): 15W

   尖头直径: 0.02" (0.5mm)

   电压-输入: 120V

   WPS18MP_烙铁-镊子-手柄
   授权代理品牌
   +1:

   ¥485.939358

   库存: 12

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Weller?, Pro

   尖头-温度: Up to 900°F (482°C)

   功率(W): 18W

   尖头直径: -

   电压-输入: 120V

   SP40NUS_烙铁-镊子-手柄
   授权代理品牌
   +1:

   ¥281.844828

   +500:

   ¥234.368552

   库存: 13

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Weller?

   尖头-温度: Up to 900°F (482°C)

   功率(W): 40W

   尖头直径: -

   电压-输入: 120V

   SP15NUS_烙铁-镊子-手柄
   授权代理品牌
   +1:

   ¥215.028166

   库存: 9

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Weller?

   尖头-温度: Up to 750°F (400°C)

   功率(W): 15W

   尖头直径: -

   电压-输入: 120V

   T0051320599N_烙铁-镊子-手柄
   授权代理品牌
   +1:

   ¥4786.502676

   库存: 3

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Weller?, WXDV

   尖头-温度: 200°F ~ 850°F (93°C ~ 454°C)

   功率(W): 120W

   尖头直径: -

   电压-输入: 24V

   T0052711699N_烙铁-镊子-手柄
   授权代理品牌
   +1:

   ¥4239.820898

   库存: 3

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Weller?, HAP200

   尖头-温度: 200°F ~ 999°F (93°C ~ 537°C)

   功率(W): 200W

   尖头直径: -

   电压-输入: 24V

   T0051320199N_烙铁-镊子-手柄
   授权代理品牌
   +1:

   ¥4179.078478

   库存: 6

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Weller?, WXDP

   尖头-温度: 200°F ~ 850°F (93°C ~ 454°C)

   功率(W): 120W

   尖头直径: 0.10" (2.5mm)

   电压-输入: 24V

   FM2029-01_烙铁-镊子-手柄
   授权代理品牌
   +1:

   ¥3685.485575

   库存: 4

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: -

   尖头-温度: 212°F ~ 1022°F (100°C ~ 550°C)

   功率(W): 140W

   尖头直径: -

   电压-输入: 24V

   T0051319099N_烙铁-镊子-手柄
   授权代理品牌
   +1:

   ¥3474.466408

   库存: 4

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Weller?, DXV

   尖头-温度: 200°F ~ 850°F (93°C ~ 454°C)

   功率(W): 80W

   尖头直径: -

   电压-输入: 24V

   T0051317199N_烙铁-镊子-手柄
   授权代理品牌
   +1:

   ¥3182.902794

   库存: 3

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Weller?

   尖头-温度: -

   功率(W): 50W

   尖头直径: 0.04" (1.0mm)

   电压-输入: 12V

   FM2030-02_烙铁-镊子-手柄
   授权代理品牌
   +1:

   ¥2109.827208

   库存: 2

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: -

   尖头-温度: -

   功率(W): 140W

   尖头直径: -

   电压-输入: 24V

   FX-901/P_烙铁-镊子-手柄
   授权代理品牌
   +1:

   ¥478.285813

   +5:

   ¥463.780523

   +10:

   ¥434.79424

   +25:

   ¥389.60674

   库存: 20

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: -

   尖头-温度: 600°F (315.6°C) (Max)

   功率(W): 6W, 5W

   尖头直径: 0.007" (0.2mm)

   电压-输入: 6V, 4.8V

   TV-1000_烙铁-镊子-手柄
   授权代理品牌
   +1:

   ¥2595.095981

   库存: 有货

   国内:1~2 天

   厂家: -

   系列: Tweezer-Vac?

   尖头-温度: -

   功率(W): 8W

   尖头直径: -

   电压-输入: 110V

   FR301-03/P_烙铁-镊子-手柄
   授权代理品牌
   +1:

   ¥3868.927682

   库存: 23

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: -

   尖头-温度: 660°F ~ 930°F (350°C ~ 500°C)

   功率(W): 140W

   尖头直径: -

   电压-输入: 120V

   FM2023-05_烙铁-镊子-手柄
   授权代理品牌
   +1:

   ¥3674.55194

   库存: 18

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Mini Hot

   尖头-温度: 400°F ~ 750°F (200°C ~ 400°C)

   功率(W): 140W

   尖头直径: 0.007" (0.2mm)

   电压-输入: 24V

   FM2022-05_烙铁-镊子-手柄
   授权代理品牌
   +1:

   ¥3204.405611

   库存: 5

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: -

   尖头-温度: 400°F ~ 750°F (200°C ~ 400°C)

   功率(W): 140W

   尖头直径: -

   电压-输入: 24V

   FM2023-02_烙铁-镊子-手柄
   授权代理品牌
   +1:

   ¥2441.966758

   +5:

   ¥2429.332335

   库存: 7

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: Mini Hot

   尖头-温度: 400°F ~ 750°F (200°C ~ 400°C)

   功率(W): 140W

   尖头直径: 0.007" (0.2mm)

   电压-输入: 24V

   FX8804-02_烙铁-镊子-手柄
   授权代理品牌
   +1:

   ¥2276.990347

   +5:

   ¥2265.327802

   库存: 15

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: -

   尖头-温度: 392°F ~ 750°F (200°C ~ 400°C)

   功率(W): 65W

   尖头直径: 0.08" (2.0mm)

   电压-输入: 26V

   FM2032-52_烙铁-镊子-手柄
   授权代理品牌
   +1:

   ¥2109.827208

   库存: 21

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: -

   尖头-温度: 400°F ~ 840°F (200°C ~ 450°C)

   功率(W): 48W

   尖头直径: -

   电压-输入: 24V

   FM2027-03_烙铁-镊子-手柄
   授权代理品牌
   +1:

   ¥1583.919337

   +5:

   ¥1529.348347

   +10:

   ¥1462.325161

   库存: 20

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: -

   尖头-温度: -

   功率(W): -

   尖头直径: -

   电压-输入: -

   FX600-05/P_烙铁-镊子-手柄
   授权代理品牌
   +1:

   ¥1182.290458

   +5:

   ¥1141.56874

   +10:

   ¥1122.16761

   库存: 22

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: -

   尖头-温度: 400°F ~ 932°F (200°C ~ 500°C)

   功率(W): 74W

   尖头直径: 0.02" (0.5mm)

   电压-输入: 120V

   FX1001-51_烙铁-镊子-手柄
   授权代理品牌
   +1:

   ¥1155.685278

   +5:

   ¥1115.886844

   +10:

   ¥1036.180642

   库存: 20

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: -

   尖头-温度: Up to 842°F (450°C)

   功率(W): 50W

   尖头直径: -

   电压-输入: -

   FM2027-01_烙铁-镊子-手柄
   授权代理品牌
   +1:

   ¥1156.778641

   +5:

   ¥1116.907317

   +10:

   ¥1068.702133

   库存: 83

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: -

   尖头-温度: -

   功率(W): 70W

   尖头直径: -

   电压-输入: 24V

   FX8801-02_烙铁-镊子-手柄
   授权代理品牌
   +1:

   ¥1070.15995

   +5:

   ¥1033.22856

   +10:

   ¥959.42652

   库存: 37

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: -

   尖头-温度: -

   功率(W): 65W

   尖头直径: 0.06" (1.6mm)

   电压-输入: 26V

   FM2027-02_烙铁-镊子-手柄
   授权代理品牌
   +1:

   ¥1060.562648

   +5:

   ¥1024.044306

   +10:

   ¥950.898284

   库存: 75

   货期:7~10 天

   厂家: -

   系列: -

   尖头-温度: -

   功率(W): 70W

   尖头直径: -

   电压-输入: 24V

   日韩精品 深夜影院在线观看视频