<strike id="plxyu"></strike>
 • <center id="plxyu"><small id="plxyu"></small></center>
  1. <object id="plxyu"></object>
   <strike id="plxyu"></strike>
  2. <code id="plxyu"><small id="plxyu"><optgroup id="plxyu"></optgroup></small></code>
   <code id="plxyu"><nobr id="plxyu"><track id="plxyu"></track></nobr></code>
   <th id="plxyu"><option id="plxyu"></option></th>
   <thead id="plxyu"><option id="plxyu"></option></thead>

  3. 锐单电子商城 , 一站式电子元器件采购平台!
   • 电话:400-990-0325

   当前“开关触头块”共834条相关库存
   什么是开关触头块:

   触头是开关电器的关键部件之一,按结构和工作特点,可分为可断触头、滑动触头和固定触头三类。

   图片品牌型号描述价格(含税)库存关键参数
   61-8550.12_开关触头块
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   系列: 61

   零件状态: Obsolete

   电路: DPST-NC

   要求: Switch Body

   61-8570.22_开关触头块
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: 61

   零件状态: Obsolete

   电路: -

   要求: Switch Body

   61-8570.12_开关触头块
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: 61

   零件状态: Obsolete

   电路: -

   要求: Switch Body

   61-8550.22_开关触头块
   授权代理品牌

   CONTACT BLOCK DPST-NC 5A 250V

   EAO开关触头块

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: 61

   零件状态: Obsolete

   电路: DPST-NC

   要求: Switch Body

   602-0000-00_开关触头块
   授权代理品牌

   ** DO NOT USE** REPLACED BY 602F

   EAO开关触头块

   库存: 有货

   国内:1~2 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: 55 - Swisstac

   零件状态: Obsolete

   电路: 4PST-2NO/2NC

   要求: Switch Body

   601-0000-00_开关触头块
   授权代理品牌

   ** DO NOT USE** REPLACED BY 601F

   EAO开关触头块

   库存: 有货

   国内:1~2 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: 55 - Swisstac

   零件状态: Obsolete

   电路: DPST-NO/NC

   要求: Switch Body

   51-971.022_开关触头块
   授权代理品牌

   ** DO NOT USE** REPLACED BY 51-9

   EAO开关触头块

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: *

   零件状态: Obsolete

   电路: -

   要求: -

   201-0800-00_开关触头块
   授权代理品牌

   ** DO NOT USE** REPLACED BY 201F

   EAO开关触头块

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: 55 - Swisstac

   零件状态: Obsolete

   电路: DPST-NO/NC

   要求: Switch Body

   201-0500-00_开关触头块
   授权代理品牌

   ** DO NOT USE** REPLACED BY 201F

   EAO开关触头块

   库存: 有货

   国内:1~2 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: 55 - Swisstac

   零件状态: Obsolete

   电路: DPST-NO/NC

   要求: Switch Body

   201-0400-00_开关触头块
   授权代理品牌

   ** DO NOT USE** REPLACED BY 201F

   EAO开关触头块

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: 55 - Swisstac

   零件状态: Obsolete

   电路: DPST-NO/NC

   要求: Switch Body

   HW-C10_开关触头块
   授权代理品牌

   CONTACT BLOCK SPST-NO 10A 110V

   IDEC(和泉)开关触头块

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: HW

   零件状态: Obsolete

   电路: SPST-NO

   要求: Switch Body

   HW-C01_开关触头块
   授权代理品牌

   CONTACT BLOCK SPST-NC 10A 110V

   IDEC(和泉)开关触头块

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: HW

   零件状态: Obsolete

   电路: SPST-NC

   要求: Switch Body

   A22R-10_开关触头块
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: A22R

   零件状态: Obsolete

   电路: SPST-NO

   要求: Switch Body

   A22RL-01M-T2_开关触头块
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: A22RL

   零件状态: Obsolete

   电路: SPST-NC

   要求: Switch Body

   A22RL-11M_开关触头块
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: A22RL

   零件状态: Obsolete

   电路: DPST-NO/NC

   要求: Switch Body

   A22RL-10M_开关触头块
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: A22RL

   零件状态: Obsolete

   电路: SPST-NO

   要求: Switch Body

   A22R-20M_开关触头块
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: A22R

   零件状态: Obsolete

   电路: DPST-NO

   要求: Switch Body

   A22R-11M_开关触头块
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: A22R

   零件状态: Obsolete

   电路: DPST-NO/NC

   要求: Switch Body

   A22R-01M_开关触头块
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: A22R

   零件状态: Obsolete

   电路: SPST-NC

   要求: Switch Body

   A22R-10M_开关触头块
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: A22R

   零件状态: Obsolete

   电路: SPST-NO

   要求: Switch Body

   5.00100.2270000_开关触头块
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: RAFIX 22 FS

   零件状态: Active

   电路: DPST-NC

   要求: Switch Body

   5.00100.2210000_开关触头块
   授权代理品牌

   CONTACT BLOCK DPST-NC 0.1A 35V

   RAFI(拉菲)开关触头块

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: RAFIX 22 FS

   零件状态: Active

   电路: DPST-NC

   要求: Switch Body

   A02508_开关触头块
   授权代理品牌

   22MM IND CTRL 2ND SWITCH BLOCK

   APEM开关触头块

   库存: 有货

   国内:1~2 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: A02

   零件状态: Obsolete

   电路: DPST-NO

   要求: Switch Body

   S4_开关触头块
   授权代理品牌

   库存: 有货

   国内:1~2 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: 22.5mm Metal

   零件状态: Obsolete

   电路: SPST-NC

   要求: Switch Body

   S3_开关触头块
   授权代理品牌

   库存: 有货

   国内:1~2 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: 22.5mm Metal

   零件状态: Obsolete

   电路: SPST-NO

   要求: Switch Body

   S2_开关触头块
   授权代理品牌

   库存: 有货

   国内:1~2 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: 22.5mm Metal

   零件状态: Obsolete

   电路: SPST-NC

   要求: Switch Body

   A02512_开关触头块
   授权代理品牌

   CONTACT BLOCK SPST-NC 2.5A 380V

   APEM开关触头块

   库存: 有货

   国内:1~2 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: A02

   零件状态: Obsolete

   电路: SPST-NC

   要求: Switch Body

   A02511_开关触头块
   授权代理品牌

   CONTACT BLOCK DPST-NC 2.5A 380V

   APEM开关触头块

   库存: 有货

   国内:1~2 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: A02

   零件状态: Obsolete

   电路: DPST-NC

   要求: Switch Body

   A02506_开关触头块
   授权代理品牌

   CONTACT BLOCK SPST-NO 16A 250V

   APEM开关触头块

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: A02

   零件状态: Obsolete

   电路: SPST-NO

   要求: Switch Body

   A02504_开关触头块
   授权代理品牌

   CONTACT BLOCK DPST-NC 16A 250V

   APEM开关触头块

   库存: 有货

   国内:1~2 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: A02

   零件状态: Obsolete

   电路: DPST-NC

   要求: Switch Body

   A02502_开关触头块
   授权代理品牌

   CONTACT BLOCK SPST-NC 16A 250V

   APEM开关触头块

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: A02

   零件状态: Obsolete

   电路: SPST-NC

   要求: Switch Body

   A0154B_开关触头块
   授权代理品牌

   CONTACT BLOCK DPST-NC 1.5A 250V

   APEM开关触头块

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: -

   零件状态: Obsolete

   电路: DPST-NC (DB)

   要求: Switch Body

   A0150B_开关触头块
   授权代理品牌

   CONTACT BLOCK SPST-NC 1.5A 250V

   APEM开关触头块

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: -

   零件状态: Obsolete

   电路: SPST-NC (DB)

   要求: Switch Body

   1.20119.0010000_开关触头块
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: RAFIX 16

   零件状态: Obsolete

   电路: -

   要求: -

   A16L-5-2_开关触头块
   授权代理品牌
   +1:

   ¥221.223893

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: A16

   零件状态: Active

   电路: DPDT

   要求: Switch Body

   A16L-12-2_开关触头块
   授权代理品牌
   +1:

   ¥221.223893

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: A16

   零件状态: Active

   电路: DPDT

   要求: Switch Body

   A165E-R-24D-01_开关触头块
   授权代理品牌
   +1:

   ¥220.252014

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: A165E

   零件状态: Active

   电路: SPST-NC

   要求: Switch Body

   A16L-24-1_开关触头块
   授权代理品牌
   +1:

   ¥179.190138

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: A16

   零件状态: Active

   电路: SPDT

   要求: Switch Body

   A3DJ-7112_开关触头块
   授权代理品牌
   +1:

   ¥175.667078

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: A3D

   零件状态: Active

   电路: SPST-NO

   要求: Switch Body

   A3DT-7122_开关触头块
   授权代理品牌
   +1:

   ¥175.667078

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: A3D

   零件状态: Active

   电路: SPST-NO

   要求: Switch Body

   A3DT-7112_开关触头块
   授权代理品牌
   +1:

   ¥175.667078

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: A3D

   零件状态: Active

   电路: SPST-NO

   要求: Switch Body

   A3DJ-7122_开关触头块
   授权代理品牌
   +1:

   ¥175.667078

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: A3D

   零件状态: Active

   电路: SPST-NO

   要求: Switch Body

   A3DJ-7121_开关触头块
   授权代理品牌
   +1:

   ¥175.667078

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: A3D

   零件状态: Active

   电路: SPST-NO

   要求: Switch Body

   A3DA-7122_开关触头块
   授权代理品牌
   +1:

   ¥175.667078

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: A3D

   零件状态: Active

   电路: SPST-NO

   要求: Switch Body

   A3DA-7121_开关触头块
   授权代理品牌
   +1:

   ¥175.667078

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: A3D

   零件状态: Active

   电路: SPST-NO

   要求: Switch Body

   A3DA-7112_开关触头块
   授权代理品牌
   +1:

   ¥175.667078

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: A3D

   零件状态: Active

   电路: SPST-NO

   要求: Switch Body

   A3DA-7111_开关触头块
   授权代理品牌
   +1:

   ¥175.667078

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: A3D

   零件状态: Active

   电路: SPST-NO

   要求: Switch Body

   A16L-5-1_开关触头块
   授权代理品牌
   +1:

   ¥171.415109

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: A16

   零件状态: Active

   电路: SPDT

   要求: Switch Body

   A16L-12-1_开关触头块
   授权代理品牌
   +1:

   ¥171.415109

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: A16

   零件状态: Active

   电路: SPDT

   要求: Switch Body

   A3DJ-7111_开关触头块
   授权代理品牌
   +10:

   ¥157.54154

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: *

   零件状态: Active

   电路: -

   要求: -

   日韩精品 深夜影院在线观看视频