<strike id="plxyu"></strike>
 • <center id="plxyu"><small id="plxyu"></small></center>
  1. <object id="plxyu"></object>
   <strike id="plxyu"></strike>
  2. <code id="plxyu"><small id="plxyu"><optgroup id="plxyu"></optgroup></small></code>
   <code id="plxyu"><nobr id="plxyu"><track id="plxyu"></track></nobr></code>
   <th id="plxyu"><option id="plxyu"></option></th>
   <thead id="plxyu"><option id="plxyu"></option></thead>

  3. 锐单电子商城 , 一站式电子元器件采购平台!
   • 电话:400-990-0325

   当前“化学品清洁剂”共277条相关库存
   什么是化学品清洁剂:

   清洁剂,是一种液体状态的用来洗涤衣物或清洗用具或清洁家具等东西的清洁产品。它采用多种新型表面活性剂,去污力强,漂洗容易 ,对皮肤无刺激。最宜洗涤厨具,家具,及水果瓜菜。

   图片品牌型号描述价格(含税)库存关键参数
   1638-5G_化学品清洁剂
   授权代理品牌
   +1:

   ¥14903.638622

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装:

   系列: -

   零件状态: Active

   类型: Cleaner, Degreaser

   应用: Electronics

   3400-G_化学品清洁剂
   授权代理品牌

   PWR4 MAINTENANCE CLEANER (1 GALL

   Techspray化学品清洁剂

   +1:

   ¥1439.17017

   库存: 有货

   国内:1~2 天

   厂家: -

   包装:

   系列: PWR4?

   零件状态: Active

   类型: Cleaner, Degreaser

   应用: Electronics

   VVV179_化学品清洁剂
   授权代理品牌
   +1:

   ¥2075.568482

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装:

   系列: Max-Kleen? Tri-V

   零件状态: Active

   类型: Solvent

   应用: Electronics

   CITRUS-BASE-CLEANER-1GAL_化学品清洁剂
   授权代理品牌

   CLEANER DEGREASER ADHSV REMVL 1G

   3M化学品清洁剂

   +4:

   ¥1837.761909

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装:

   系列: -

   零件状态: Active

   类型: Cleaner, Degreaser

   应用: Adhesive Removal

   MC50_化学品清洁剂
   授权代理品牌
   +1:

   ¥857.811479

   库存: 有货

   国内:1~2 天

   厂家: -

   包装: 每包 50 个

   系列: MeterCleaner?

   零件状态: Active

   类型: Cleaner, Degreaser

   应用: Electronics

   2363-50_化学品清洁剂
   授权代理品牌
   +12:

   ¥872.504117

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   系列: Techclean

   零件状态: Active

   类型: Wipes

   应用: Electronics

   2358-50_化学品清洁剂
   授权代理品牌
   +6:

   ¥407.780371

   库存: 有货

   国内:1~2 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   系列: Techclean

   零件状态: Active

   类型: Wipes

   应用: Electronics

   1555-P_化学品清洁剂
   授权代理品牌
   +1:

   ¥379.112782

   库存: 有货

   国内:1~2 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   系列: -

   零件状态: Active

   类型: Cleaner

   应用: Electronics

   DEL1608B_化学品清洁剂
   授权代理品牌
   +12:

   ¥426.249847

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装:

   系列: Elecrto-Wash? QD

   零件状态: Active

   类型: Cleaner, Degreaser

   应用: Electronics

   2365-300_化学品清洁剂
   授权代理品牌
   +10:

   ¥395.190183

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   系列: Techclean

   零件状态: Active

   类型: Wipes

   应用: Electronics

   2352-100_化学品清洁剂
   授权代理品牌
   +12:

   ¥221.834238

   库存: 有货

   国内:1~2 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   系列: Techclean

   零件状态: Active

   类型: Wipes

   应用: Electronics

   2340-100_化学品清洁剂
   授权代理品牌
   +12:

   ¥203.175283

   库存: 有货

   国内:1~2 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   系列: -

   零件状态: Active

   类型: Wipes

   应用: Electronics

   MC6_化学品清洁剂
   授权代理品牌
   +6:

   ¥303.590614

   库存: 1000

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 每包 6 个

   系列: MeterCleaner?

   零件状态: Active

   类型: Cleaner, Degreaser

   应用: Electronics

   8099_化学品清洁剂
   授权代理品牌

   WIPES ELECTRONICS 9" X 9" 100 PC

   ACL(达普)化学品清洁剂

   +6:

   ¥255.118163

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装:

   系列: Staticide?

   零件状态: Active

   类型: Wipes

   应用: Electronics

   8037_化学品清洁剂
   授权代理品牌
   +12:

   ¥101.873603

   库存: 有货

   国内:1~2 天

   厂家: -

   包装:

   系列: -

   零件状态: Active

   类型: Duster

   应用: General Purpose

   FW2190_化学品清洁剂
   授权代理品牌
   +25:

   ¥126.830173

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 笔式分配器

   系列: FOCCUS?, Fiber Wash?

   零件状态: Active

   类型: Cleaner

   应用: Fiber Optics

   2351-100_化学品清洁剂
   授权代理品牌
   +12:

   ¥73.849425

   库存: 有货

   国内:1~2 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   系列: Techclean

   零件状态: Active

   类型: Wipes

   应用: Electronics

   FW2190BLK_化学品清洁剂
   授权代理品牌
   +25:

   ¥117.903466

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 笔式分配器

   系列: -

   零件状态: Active

   类型: Cleaner

   应用: Fiber Optics

   2368-2_化学品清洁剂
   授权代理品牌

   LCD/PLASMA SCREEN CLEANING WIPES

   Techspray化学品清洁剂

   +12:

   ¥55.690903

   库存: 有货

   国内:1~2 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   系列: -

   零件状态: Active

   类型: Wipes

   应用: Electronics

   8067_化学品清洁剂
   授权代理品牌

   WIPES ELECTRONICS 4" X 4" 20 PC

   ACL(达普)化学品清洁剂

   +24:

   ¥36.445452

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装:

   系列: Staticide?

   零件状态: Active

   类型: Wipes

   应用: Electronics

   FW-50_化学品清洁剂
   授权代理品牌
   +1:

   ¥545.113136

   库存: 有货

   国内:1~2 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   系列: -

   零件状态: Active

   类型: Wipes, Pre-Saturated

   应用: Fiber Optics

   SIP125P_化学品清洁剂
   授权代理品牌
   +1:

   ¥365.669367

   +25:

   ¥353.686102

   +100:

   ¥332.412892

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: -

   零件状态: Active

   类型: Wipes, Pre-Saturated

   应用: -

   SIP100R_化学品清洁剂
   授权代理品牌
   +1:

   ¥298.123796

   +25:

   ¥259.617961

   +100:

   ¥240.388127

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: -

   零件状态: Active

   类型: Wipes, Pre-Saturated

   应用: -

   16-501_化学品清洁剂
   授权代理品牌
   +1:

   ¥145.911595

   +10:

   ¥132.628707

   +25:

   ¥125.997271

   +50:

   ¥119.367266

   +100:

   ¥112.735831

   库存: 有货

   国内:1~2 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: -

   零件状态: Active

   类型: -

   应用: -

   20-2135_化学品清洁剂
   授权代理品牌
   +1:

   ¥199.815242

   库存: 有货

   国内:1~2 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: *

   零件状态: Active

   类型: -

   应用: -

   ES810_化学品清洁剂
   授权代理品牌
   +1:

   ¥102.588505

   +25:

   ¥87.933004

   +100:

   ¥79.139704

   +500:

   ¥73.277503

   库存: 有货

   国内:1~2 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: Electro-Wash? PX

   零件状态: Active

   类型: Cleaner, Degreaser

   应用: -

   8698_化学品清洁剂
   授权代理品牌

   CONFORMAL COATING REMOVER- 12OZ

   ACL(达普)化学品清洁剂

   +1:

   ¥143.473596

   +10:

   ¥131.203626

   +25:

   ¥123.005829

   +50:

   ¥112.75251

   +100:

   ¥110.703059

   库存: 7

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: Staticide?

   零件状态: Active

   类型: Cleaner

   应用: Electronics

   9222_化学品清洁剂
   授权代理品牌

   AVAGARD INSTANT HAND ANTISEPTIC

   3M化学品清洁剂

   +1:

   ¥77.99586

   +10:

   ¥71.282926

   +25:

   ¥66.829083

   +50:

   ¥61.259993

   +100:

   ¥60.146175

   库存: 有货

   国内:1~2 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: -

   零件状态: Active

   类型: Cleaner

   应用: Hand Cleaning, Sanitizing

   408A-125ML_化学品清洁剂
   授权代理品牌
   +1:

   ¥120.512961

   +10:

   ¥110.211047

   +100:

   ¥92.99057

   +250:

   ¥91.613176

   库存: 4

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: Rubber Renue?

   零件状态: Active

   类型: Solvent

   应用: General Purpose

   FW-5_化学品清洁剂
   授权代理品牌
   +1:

   ¥126.344233

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 剪切带

   系列: -

   零件状态: Active

   类型: Wipes, Pre-Saturated

   应用: Fiber Optics

   IPA100B_化学品清洁剂
   授权代理品牌
   +1:

   ¥374.173305

   +25:

   ¥325.875793

   +100:

   ¥301.73797

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: -

   零件状态: Active

   类型: Wipes, Pre-Saturated

   应用: -

   SIP100P_化学品清洁剂
   授权代理品牌
   +1:

   ¥361.295913

   +25:

   ¥314.723484

   +100:

   ¥291.411759

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: -

   零件状态: Active

   类型: Wipes, Pre-Saturated

   应用: -

   NOVEC CONTACT CLEANER_化学品清洁剂
   授权代理品牌

   CLEANER ELECTRONICS 11 OZ

   3M化学品清洁剂

   +1:

   ¥351.45564

   +5:

   ¥341.663963

   +10:

   ¥322.153498

   +25:

   ¥312.390976

   +50:

   ¥292.865932

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装:

   系列: NOVEC?

   零件状态: Active

   类型: Cleaner

   应用: Electronics

   SIP91P_化学品清洁剂
   授权代理品牌
   +1:

   ¥335.298157

   +25:

   ¥324.281912

   +100:

   ¥304.775091

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: -

   零件状态: Active

   类型: Wipes, Pre-Saturated

   应用: -

   8241-110_化学品清洁剂
   授权代理品牌
   +1:

   ¥255.968557

   +10:

   ¥239.9933

   +100:

   ¥212.79406

   +250:

   ¥199.994661

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: -

   零件状态: Active

   类型: Wipes, Pre-Saturated

   应用: Electronics

   824-450G_化学品清洁剂
   授权代理品牌
   +1:

   ¥175.424108

   +10:

   ¥160.359989

   +100:

   ¥135.30374

   +250:

   ¥133.299484

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装:

   系列: -

   零件状态: Active

   类型: Cleaner

   应用: Electronics

   824-1L_化学品清洁剂
   授权代理品牌
   +1:

   ¥177.97529

   +10:

   ¥162.692497

   +100:

   ¥137.271794

   +250:

   ¥135.238382

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 瓶装

   系列: -

   零件状态: Active

   类型: Cleaner, Solvent

   应用: Electronics

   1671-10S_化学品清洁剂
   授权代理品牌
   +1:

   ¥169.71432

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装:

   系列: -

   零件状态: Active

   类型: Duster

   应用: Electronics

   824-500ML_化学品清洁剂
   授权代理品牌
   +1:

   ¥152.463474

   +10:

   ¥139.367408

   +100:

   ¥117.591251

   +250:

   ¥115.849401

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 喷雾瓶

   系列: -

   零件状态: Active

   类型: Cleaner

   应用: Electronics

   7000121410_化学品清洁剂
   授权代理品牌
   +3:

   ¥488.126085

   库存: 48

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 喷雾罐

   系列: -

   零件状态: Active

   类型: Solvent

   应用: Adhesive Removal

   CITRUS-BASED-CLEANER-24OZ_化学品清洁剂
   授权代理品牌

   SOLVENT ADHESIVE REMOVAL 24 OZ

   3M化学品清洁剂

   +1:

   ¥388.994455

   +10:

   ¥381.91189

   +25:

   ¥376.253127

   +50:

   ¥353.6205

   库存: 33

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 喷雾罐

   系列: -

   零件状态: Active

   类型: Solvent

   应用: Adhesive Removal

   1608-100FL_化学品清洁剂
   授权代理品牌
   +1:

   ¥366.276791

   库存: 2

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: -

   零件状态: Active

   类型: Wipes, Pre-Saturated

   应用: Stencils

   ADH REMOVER_化学品清洁剂
   授权代理品牌

   SOLVENT ADHESIVE REMOVAL 6 OZ

   3M化学品清洁剂

   +1:

   ¥341.493884

   +10:

   ¥319.432237

   +25:

   ¥297.399746

   +50:

   ¥292.992276

   +100:

   ¥275.369685

   库存: 11

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: 喷雾罐

   系列: -

   零件状态: Active

   类型: Solvent

   应用: Adhesive Removal

   403C-235G_化学品清洁剂
   授权代理品牌
   +1:

   ¥277.471373

   +10:

   ¥254.377105

   +100:

   ¥223.538179

   +250:

   ¥208.121996

   库存: 10

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: Super Cold? HFO-1234ZE

   零件状态: Active

   类型: Freeze Spray

   应用: Electronics

   SILICONE-LUBRICANT-24OZ_化学品清洁剂
   授权代理品牌

   SILICONE LUBRICANT NET WT 13.25

   3M化学品清洁剂

   +1:

   ¥266.294768

   +10:

   ¥252.980029

   +25:

   ¥239.670151

   +50:

   ¥226.355412

   +100:

   ¥213.03946

   库存: 34

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: -

   零件状态: Active

   类型: -

   应用: -

   ACL-8601_化学品清洁剂
   授权代理品牌
   +1:

   ¥218.672711

   +10:

   ¥205.005666

   +25:

   ¥187.922469

   +50:

   ¥184.506314

   +100:

   ¥181.771691

   库存: 10

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: Staticide?

   零件状态: Active

   类型: Cleaner, Degreaser

   应用: Electronics

   8601_化学品清洁剂
   授权代理品牌
   +1:

   ¥128.682445

   +10:

   ¥120.639793

   +25:

   ¥110.586834

   +50:

   ¥108.576528

   +100:

   ¥106.967283

   库存: 有货

   国内:1~2 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: Staticide?

   零件状态: Active

   类型: Cleaner, Degreaser

   应用: Electronics

   GN5S-2N_化学品清洁剂
   授权代理品牌
   +1:

   ¥190.974168

   +10:

   ¥174.549418

   +25:

   ¥163.640078

   +50:

   ¥150.004621

   +100:

   ¥147.276071

   库存: 34

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: DeoxIT? G

   零件状态: Active

   类型: Cleaner

   应用: Contacts

   G100L-25C_化学品清洁剂
   授权代理品牌
   +1:

   ¥500.760509

   +10:

   ¥491.685591

   +25:

   ¥484.40379

   +50:

   ¥455.264436

   库存: 8

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: DeoxIT? G

   零件状态: Active

   类型: Cleaner

   应用: Contacts

   2851-20S_化学品清洁剂
   授权代理品牌
   +1:

   ¥377.088942

   库存: 135

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装:

   系列: PWR4?

   零件状态: Active

   类型: Cleaner, Degreaser

   应用: Aviation

   日韩精品 深夜影院在线观看视频