<strike id="plxyu"></strike>
 • <center id="plxyu"><small id="plxyu"></small></center>
  1. <object id="plxyu"></object>
   <strike id="plxyu"></strike>
  2. <code id="plxyu"><small id="plxyu"><optgroup id="plxyu"></optgroup></small></code>
   <code id="plxyu"><nobr id="plxyu"><track id="plxyu"></track></nobr></code>
   <th id="plxyu"><option id="plxyu"></option></th>
   <thead id="plxyu"><option id="plxyu"></option></thead>

  3. 锐单电子商城 , 一站式电子元器件采购平台!
   • 电话:400-990-0325

   当前“可编程逻辑控制器”共826条相关库存
   什么是可编程逻辑控制器:

   可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller,简称PLC),一种具有微处理机的数字电子设备,用于自动化控制的数字逻辑控制器,可以将控制指令随时加载内存内储存与执行??杀喑炭刂破饔赡诓緾PU,指令及资料内存、输入输出单元、电源模组、数字模拟等单元所模组化组合成。

   图片品牌型号描述价格(含税)库存关键参数
   CJ1M-CPU12_可编程逻辑控制器
   授权代理品牌
   +1:

   ¥8529.215457

   库存: 有货

   国内:1~2 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: CJ1

   电压-电源: -

   输入数和类型: -

   输出数和类型: -

   零件状态: Active

   类型: -

   CJ1M-CPU22_可编程逻辑控制器
   授权代理品牌
   +1:

   ¥13117.245065

   +10:

   ¥12212.607474

   +25:

   ¥12031.679956

   +50:

   ¥11760.288678

   库存: 有货

   国内:1~2 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: CJ1

   电压-电源: -

   输入数和类型: 10 - Digital

   输出数和类型: 6 - Pulse (2), PWM (2), Solid State (2)

   零件状态: Active

   类型: -

   CS1G-CPU44H_可编程逻辑控制器
   授权代理品牌
   +1:

   ¥14804.843845

   +10:

   ¥13783.820131

   +25:

   ¥13579.615388

   +50:

   ¥13273.308275

   库存: 有货

   国内:1~2 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: CS1G

   电压-电源: -

   输入数和类型: -

   输出数和类型: -

   零件状态: Active

   类型: -

   CS1G-CPU43H_可编程逻辑控制器
   授权代理品牌
   +1:

   ¥11468.036547

   +10:

   ¥10677.104195

   +25:

   ¥10518.926303

   +50:

   ¥10281.655892

   库存: 有货

   国内:1~2 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: CS1G

   电压-电源: -

   输入数和类型: -

   输出数和类型: -

   零件状态: Active

   类型: -

   CP1H-X40DT-D_可编程逻辑控制器
   授权代理品牌
   +1:

   ¥6673.686086

   +10:

   ¥6213.431873

   +25:

   ¥6121.38103

   +50:

   ¥5983.304766

   库存: 有货

   国内:1~2 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: CP1H

   电压-电源: 24VDC

   输入数和类型: 24 - Digital

   输出数和类型: 16 - Pulse (4), Solid State (12)

   零件状态: Active

   类型: -

   CPM2C-20CDR-D_可编程逻辑控制器
   授权代理品牌
   +1:

   ¥11275.615376

   +10:

   ¥10497.930176

   +25:

   ¥10342.407715

   +50:

   ¥10109.117948

   库存: 1

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: CPM2C

   电压-电源: 24VDC

   输入数和类型: 12 - Digital

   输出数和类型: 8 - Relay

   零件状态: Active

   类型: -

   CPM2C-20CDT1C-D_可编程逻辑控制器
   授权代理品牌
   +1:

   ¥10623.849212

   +10:

   ¥9891.113402

   +25:

   ¥9744.580819

   +50:

   ¥9524.77587

   库存: 1

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: CPM2C

   电压-电源: 24VDC

   输入数和类型: 12 - Digital

   输出数和类型: 8 - Pulse (2), Solid State (6)

   零件状态: Active

   类型: -

   CP1L-M40DT-D_可编程逻辑控制器
   授权代理品牌
   +1:

   ¥8994.37306

   +10:

   ¥8374.07147

   +25:

   ¥8250.011152

   +50:

   ¥8063.920674

   库存: 1

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: CP1L

   电压-电源: 24VDC

   输入数和类型: 24 - Digital

   输出数和类型: 16 - Solid State

   零件状态: Active

   类型: -

   CP1L-M30DR-A_可编程逻辑控制器
   授权代理品牌
   +1:

   ¥8360.586653

   +10:

   ¥8081.900431

   +25:

   ¥7524.527988

   +50:

   ¥7413.053499

   +100:

   ¥7245.841765

   库存: 1

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: CP1L

   电压-电源: 100 ~ 240VAC

   输入数和类型: 18 - Digital

   输出数和类型: 12 - Relay

   零件状态: Active

   类型: -

   CS1G-CPU42H_可编程逻辑控制器
   授权代理品牌
   +1:

   ¥10163.982944

   +10:

   ¥9462.985323

   +25:

   ¥9322.794378

   +50:

   ¥9112.504385

   库存: 有货

   国内:1~2 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: CS1G

   电压-电源: -

   输入数和类型: -

   输出数和类型: -

   零件状态: Active

   类型: -

   CP1H-XA40DR-A_可编程逻辑控制器
   授权代理品牌
   +1:

   ¥9090.056447

   +10:

   ¥8463.122723

   +25:

   ¥8337.744557

   +50:

   ¥8149.673733

   库存: 有货

   国内:1~2 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: CP1H

   电压-电源: 100 ~ 240VAC

   输入数和类型: 24 - Digital (20), Analog/Digital (4)

   输出数和类型: 16 - Analog (2), Relay (14)

   零件状态: Active

   类型: -

   NX1P2-9024DT1_可编程逻辑控制器
   授权代理品牌
   +1:

   ¥13033.984756

   +10:

   ¥12135.118579

   +25:

   ¥11955.340484

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: NX

   电压-电源: 24VDC

   输入数和类型: 14 - Digital

   输出数和类型: 10 - Solid State

   零件状态: Active

   类型: -

   CP1L-EM40DR-D_可编程逻辑控制器
   授权代理品牌
   +1:

   ¥9711.376583

   +10:

   ¥9041.56992

   +25:

   ¥8907.623167

   +50:

   ¥8706.696961

   库存: 38

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: CP1L

   电压-电源: 24VDC

   输入数和类型: 24 - Digital

   输出数和类型: 16 - Relay

   零件状态: Active

   类型: -

   CP1E-N30DT-D_可编程逻辑控制器
   授权代理品牌
   +1:

   ¥4721.57339

   +10:

   ¥4564.18761

   +25:

   ¥4249.41748

   +50:

   ¥4186.461739

   +100:

   ¥4092.030272

   库存: 有货

   国内:1~2 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: CP1E

   电压-电源: 24VDC

   输入数和类型: 18 - Digital

   输出数和类型: 12 - Solid State

   零件状态: Active

   类型: -

   CP1E-E30DR-A_可编程逻辑控制器
   授权代理品牌
   +1:

   ¥3729.646207

   +10:

   ¥3605.324667

   +25:

   ¥3356.681586

   +50:

   ¥3306.952971

   +100:

   ¥3232.360046

   库存: 有货

   国内:1~2 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: CP1E

   电压-电源: 100 ~ 240VAC

   输入数和类型: 18 - Digital

   输出数和类型: 12 - Relay

   零件状态: Active

   类型: -

   CP1L-L20DR-A_可编程逻辑控制器
   授权代理品牌
   +1:

   ¥5461.350958

   +10:

   ¥5279.305927

   +25:

   ¥4915.218293

   +50:

   ¥4842.39785

   +100:

   ¥4733.170831

   库存: 2

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: CP1L

   电压-电源: 100 ~ 240VAC

   输入数和类型: 12 - Digital

   输出数和类型: 8 - Relay

   零件状态: Active

   类型: -

   ZEN-10C4AR-A-V2_可编程逻辑控制器
   授权代理品牌
   +1:

   ¥3506.052468

   +10:

   ¥3272.315636

   +25:

   ¥3155.447221

   +50:

   ¥3108.699855

   库存: 1

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: ZEN V2

   电压-电源: 100 ~ 240VAC

   输入数和类型: 6 - Digital

   输出数和类型: 3 - Relay

   零件状态: Active

   类型: -

   ZEN-20C2DR-D-V2_可编程逻辑控制器
   授权代理品牌
   +1:

   ¥3371.203729

   +10:

   ¥3146.456815

   +25:

   ¥3034.083356

   +50:

   ¥2989.133974

   库存: 2

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: ZEN V2

   电压-电源: 12 ~ 24VDC

   输入数和类型: 12 - Digital (10), Analog/Digital (2)

   输出数和类型: 8 - Relay

   零件状态: Active

   类型: -

   ZEN-20C3DR-D-V2_可编程逻辑控制器
   授权代理品牌
   +1:

   ¥3101.507952

   +10:

   ¥2894.740755

   +25:

   ¥2791.357157

   库存: 1

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: ZEN V2

   电压-电源: 12 ~ 24VDC

   输入数和类型: 12 - Digital (10), Analog/Digital (2)

   输出数和类型: 8 - Relay

   零件状态: Active

   类型: -

   ZEN-10C2DR-D-V2_可编程逻辑控制器
   授权代理品牌
   +1:

   ¥2517.165874

   +10:

   ¥2359.843007

   +25:

   ¥2202.520139

   +50:

   ¥2123.858706

   +100:

   ¥2092.394132

   库存: 2

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: ZEN V2

   电压-电源: 12 ~ 24VDC

   输入数和类型: 6 - Digital (4), Analog/Digital (2)

   输出数和类型: 4 - Relay

   零件状态: Active

   类型: -

   ZEN-10C2AR-A-V2_可编程逻辑控制器
   授权代理品牌
   +1:

   ¥2517.165874

   +10:

   ¥2359.843007

   +25:

   ¥2202.520139

   +50:

   ¥2123.858706

   +100:

   ¥2092.394132

   库存: 1

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: ZEN V2

   电压-电源: 100 ~ 240VAC

   输入数和类型: 6 - Digital

   输出数和类型: 4 - Relay

   零件状态: Active

   类型: -

   CP1L-M40DR-A_可编程逻辑控制器
   授权代理品牌
   +1:

   ¥5292.923447

   +10:

   ¥4927.894244

   +25:

   ¥4854.888403

   +50:

   ¥4745.379642

   库存: 有货

   国内:1~2 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: CP1L

   电压-电源: 100 ~ 240VAC

   输入数和类型: 24 - Digital

   输出数和类型: 16 - Relay

   零件状态: Active

   类型: -

   CP1L-EL20DR-D_可编程逻辑控制器
   授权代理品牌
   +1:

   ¥5798.471388

   +10:

   ¥5605.189008

   +25:

   ¥5218.62425

   +50:

   ¥5141.311298

   +100:

   ¥5025.34187

   库存: 13

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: CP1L

   电压-电源: 24VDC

   输入数和类型: 12 - Digital

   输出数和类型: 8 - Relay

   零件状态: Active

   类型: -

   ZEN-20C1AR-A-V2_可编程逻辑控制器
   授权代理品牌
   +1:

   ¥3677.345473

   +10:

   ¥3432.152663

   +25:

   ¥3309.576911

   库存: 40

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: ZEN V2

   电压-电源: 100 ~ 240VAC

   输入数和类型: 12 - Digital

   输出数和类型: 8 - Relay

   零件状态: Active

   类型: -

   CJ1M-CPU13_可编程逻辑控制器
   授权代理品牌
   +1:

   ¥11621.454618

   +10:

   ¥10819.94171

   +25:

   ¥10659.647706

   +50:

   ¥10419.203127

   库存: 有货

   国内:1~2 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: CJ1

   电压-电源: -

   输入数和类型: -

   输出数和类型: -

   零件状态: Active

   类型: -

   CP1E-N60DR-D_可编程逻辑控制器
   授权代理品牌
   +1:

   ¥6356.269387

   +10:

   ¥6262.102433

   库存: 有货

   国内:1~2 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: CP1E

   电压-电源: 24VDC

   输入数和类型: 36 - Digital

   输出数和类型: 24 - Relay

   零件状态: Active

   类型: -

   2907447_可编程逻辑控制器
   授权代理品牌
   +1:

   ¥1397.075654

   库存: 7

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: PLC-V8C

   电压-电源: 24VDC

   输入数和类型: 8 - Digital (6), Analog/Digital (2)

   输出数和类型: 8 - Solid State

   零件状态: Active

   类型: -

   2907443_可编程逻辑控制器
   授权代理品牌
   +1:

   ¥1202.699911

   库存: 2

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: PLC-V8C

   电压-电源: 24VDC

   输入数和类型: 8 - Digital (6), Analog/Digital (2)

   输出数和类型: 8 - Solid State

   零件状态: Active

   类型: -

   2907445_可编程逻辑控制器
   授权代理品牌
   +1:

   ¥1202.699911

   库存: 9

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: PLC-V8C

   电压-电源: 24VDC

   输入数和类型: 8 - Digital (6), Analog/Digital (2)

   输出数和类型: 8 - Solid State

   零件状态: Active

   类型: -

   2400361_可编程逻辑控制器
   授权代理品牌
   +1:

   ¥16521.938168

   库存: 4

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: Axioline

   电压-电源: 24VDC

   输入数和类型: -

   输出数和类型: -

   零件状态: Active

   类型: -

   CPM2C-10CDR-D_可编程逻辑控制器
   授权代理品牌
   +1:

   ¥8765.131168

   +10:

   ¥8472.960129

   +25:

   ¥7888.618051

   +50:

   ¥7771.749636

   +100:

   ¥7596.447012

   库存: 2

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: CPM2C

   电压-电源: 24VDC

   输入数和类型: 6 - Digital

   输出数和类型: 4 - Relay

   零件状态: Active

   类型: -

   CPM2C-10CDTC-D_可编程逻辑控制器
   授权代理品牌
   +1:

   ¥8158.314395

   +10:

   ¥7886.370582

   +25:

   ¥7342.485385

   +50:

   ¥7233.70543

   +100:

   ¥7070.539142

   库存: 2

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: CPM2C

   电压-电源: 24VDC

   输入数和类型: 6 - Digital

   输出数和类型: 4 - Solid State

   零件状态: Active

   类型: -

   CP1E-N30DR-A_可编程逻辑控制器
   授权代理品牌
   +1:

   ¥4721.57339

   +10:

   ¥4564.18761

   +25:

   ¥4249.41748

   +50:

   ¥4186.461739

   +100:

   ¥4092.030272

   库存: 有货

   国内:1~2 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: CP1E

   电压-电源: 100 ~ 240VAC

   输入数和类型: 18 - Digital

   输出数和类型: 12 - Relay

   零件状态: Active

   类型: -

   2701034_可编程逻辑控制器
   授权代理品牌
   +1:

   ¥6377.954072

   +10:

   ¥5867.754192

   库存: 3

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: ILC

   电压-电源: 24VDC

   输入数和类型: 8 - Digital

   输出数和类型: 4 - Solid State

   零件状态: Active

   类型: -

   CP1E-N20DT-D_可编程逻辑控制器
   授权代理品牌
   +1:

   ¥3213.844072

   +10:

   ¥3106.715936

   +25:

   ¥2892.461095

   +50:

   ¥2849.60841

   +100:

   ¥2785.331529

   库存: 有货

   国内:1~2 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: CP1E

   电压-电源: 24VDC

   输入数和类型: 12 - Digital

   输出数和类型: 8 - Solid State

   零件状态: Active

   类型: -

   CP1E-N20DT1-D_可编程逻辑控制器
   授权代理品牌
   +1:

   ¥3213.844072

   +10:

   ¥3106.715936

   +25:

   ¥2892.461095

   +50:

   ¥2849.60841

   +100:

   ¥2785.331529

   库存: 有货

   国内:1~2 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: CP1E

   电压-电源: 24VDC

   输入数和类型: 12 - Digital

   输出数和类型: 8 - Solid State

   零件状态: Active

   类型: -

   CP1E-E10DT-D_可编程逻辑控制器
   授权代理品牌
   +1:

   ¥1608.244606

   +10:

   ¥1507.729318

   +25:

   ¥1407.21403

   +50:

   ¥1356.956386

   +100:

   ¥1336.853329

   库存: 有货

   国内:1~2 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: CP1E

   电压-电源: 24VDC

   输入数和类型: 6 - Digital

   输出数和类型: 4 - Solid State

   零件状态: Active

   类型: -

   CP1E-E10DR-D_可编程逻辑控制器
   授权代理品牌
   +1:

   ¥1608.244606

   +10:

   ¥1507.729318

   +25:

   ¥1407.21403

   +50:

   ¥1356.956386

   +100:

   ¥1336.853329

   库存: 有货

   国内:1~2 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: CP1E

   电压-电源: 24VDC

   输入数和类型: 6 - Digital

   输出数和类型: 4 - Relay

   零件状态: Active

   类型: -

   NX1P2-1040DT1_可编程逻辑控制器
   授权代理品牌
   +1:

   ¥20139.635203

   库存: 2

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: NX

   电压-电源: 24VDC

   输入数和类型: 24 - Digital

   输出数和类型: 16 - Solid State

   零件状态: Active

   类型: -

   CJ2M-CPU32_可编程逻辑控制器
   授权代理品牌
   +1:

   ¥10585.846894

   +10:

   ¥9855.788488

   +25:

   ¥9709.776806

   +50:

   ¥9490.759285

   库存: 有货

   国内:1~2 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: CJ2M

   电压-电源: -

   输入数和类型: -

   输出数和类型: -

   零件状态: Active

   类型: -

   2916532_可编程逻辑控制器
   授权代理品牌
   +1:

   ¥13812.826248

   +10:

   ¥12707.788

   +50:

   ¥11740.902311

   库存: 2

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: ILC

   电压-电源: 24VDC

   输入数和类型: 8 - Digital

   输出数和类型: 4 - Solid State

   零件状态: Active

   类型: -

   2700976_可编程逻辑控制器
   授权代理品牌
   +1:

   ¥8297.536021

   +10:

   ¥7633.609225

   库存: 4

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: ILC

   电压-电源: 24VDC

   输入数和类型: 8 - Digital

   输出数和类型: 4 - Solid State

   零件状态: Active

   类型: -

   2700988_可编程逻辑控制器
   授权代理品牌
   +1:

   ¥8297.536021

   +10:

   ¥7633.609225

   库存: 5

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: Axioline

   电压-电源: 24VDC

   输入数和类型: -

   输出数和类型: -

   零件状态: Active

   类型: -

   2700973_可编程逻辑控制器
   授权代理品牌
   +1:

   ¥4592.126932

   +10:

   ¥4224.781074

   库存: 3

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: ILC

   电压-电源: 24VDC

   输入数和类型: 8 - Digital

   输出数和类型: 4 - Solid State

   零件状态: Active

   类型: -

   2700486_可编程逻辑控制器
   授权代理品牌
   +1:

   ¥2065.242271

   +10:

   ¥1900.022889

   +50:

   ¥1755.455931

   库存: 3

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: Nanoline

   电压-电源: 12VDC

   输入数和类型: 8 - Digital

   输出数和类型: 4 - Relay

   零件状态: Active

   类型: -

   2700487_可编程逻辑控制器
   授权代理品牌
   +1:

   ¥1215.334206

   +10:

   ¥1118.107469

   +50:

   ¥1033.034075

   库存: 有货

   国内:1~2 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: Nanoline

   电压-电源: 100 ~ 240VAC

   输入数和类型: 8 - Digital

   输出数和类型: 4 - Relay

   零件状态: Active

   类型: -

   2700464_可编程逻辑控制器
   授权代理品牌
   +1:

   ¥2065.242271

   +10:

   ¥1900.022889

   +50:

   ¥1755.455931

   库存: 6

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: Nanoline

   电压-电源: 24VDC

   输入数和类型: 8 - Digital

   输出数和类型: 4 - Relay

   零件状态: Active

   类型: -

   2701027_可编程逻辑控制器
   授权代理品牌
   +1:

   ¥1688.639269

   +10:

   ¥1553.560276

   +50:

   ¥1435.355527

   库存: 8

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: Nanoline

   电压-电源: 24VDC

   输入数和类型: 6 - Digital

   输出数和类型: 4 - Solid State

   零件状态: Active

   类型: -

   2701043_可编程逻辑控制器
   授权代理品牌
   +1:

   ¥1615.748365

   +10:

   ¥1486.488495

   +50:

   ¥1373.38611

   库存: 12

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: Nanoline

   电压-电源: 24VDC

   输入数和类型: 6 - Digital

   输出数和类型: 4 - Relay

   零件状态: Active

   类型: -

   2700989_可编程逻辑控制器
   授权代理品牌
   +1:

   ¥29338.831703

   库存: 1

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: Axioline

   电压-电源: 24VDC

   输入数和类型: -

   输出数和类型: -

   零件状态: Active

   类型: -

   日韩精品 深夜影院在线观看视频