<strike id="plxyu"></strike>
 • <center id="plxyu"><small id="plxyu"></small></center>
  1. <object id="plxyu"></object>
   <strike id="plxyu"></strike>
  2. <code id="plxyu"><small id="plxyu"><optgroup id="plxyu"></optgroup></small></code>
   <code id="plxyu"><nobr id="plxyu"><track id="plxyu"></track></nobr></code>
   <th id="plxyu"><option id="plxyu"></option></th>
   <thead id="plxyu"><option id="plxyu"></option></thead>

  3. 锐单电子商城 , 一站式电子元器件采购平台!
   • 电话:400-990-0325

   当前“钻头-立铣刀”共68条相关库存
   什么是钻头-立铣刀:

   立铣刀是数控机床上用得最多的一种铣刀,立铣刀的圆柱表面和端面上都有切削刀,它们可同时进行切削,也可单独进行切削。主要用于平面铣削、凹槽铣削、台阶面铣削和仿形铣削。

   图片品牌型号描述价格(含税)库存关键参数
   PC300-75_钻头-立铣刀
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: -

   直径-钻头: 0.021" (0.53mm)

   类型: Drill Bit

   材料: High Speed Steel (HSS)

   TOL-15041_钻头-立铣刀
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: -

   直径-钻头: 0.250" (6.35mm)

   类型: End Mill, Flat

   材料: High Speed Steel (HSS)

   TOL-15040_钻头-立铣刀
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: -

   直径-钻头: 0.063" (1.60mm)

   类型: End Mill, Flat

   材料: High Speed Steel (HSS)

   TOL-14859_钻头-立铣刀
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: -

   直径-钻头: 0.500" (12.70mm)

   类型: End Mill, Engraving

   材料: Carbide

   TOL-14858_钻头-立铣刀
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: -

   直径-钻头: 0.500" (12.70mm)

   类型: End Mill, Engraving

   材料: Carbide

   TOL-14857_钻头-立铣刀
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: -

   直径-钻头: 0.125" (3.18mm)

   类型: End Mill, Flat

   材料: Carbide

   TOL-14856_钻头-立铣刀
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: -

   直径-钻头: 0.250" (6.35mm)

   类型: End Mill, Flat

   材料: Carbide

   TOL-14855_钻头-立铣刀
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: -

   直径-钻头: 0.250" (6.35mm)

   类型: End Mill, Ball

   材料: Carbide

   TOL-14854_钻头-立铣刀
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: -

   直径-钻头: 0.250" (6.35mm)

   类型: End Mill, Flat

   材料: Carbide

   TOL-14853_钻头-立铣刀
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: -

   直径-钻头: 0.031" (0.79mm)

   类型: End Mill, Flat

   材料: Carbide

   TOL-14852_钻头-立铣刀
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: -

   直径-钻头: 0.031" (0.79mm)

   类型: End Mill, Ball

   材料: Carbide

   TOL-14851_钻头-立铣刀
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: -

   直径-钻头: 0.063" (1.60mm)

   类型: End Mill, Flat

   材料: Carbide

   TOL-14850_钻头-立铣刀
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: -

   直径-钻头: 0.063" (1.60mm)

   类型: End Mill, Ball

   材料: Carbide

   TOL-14849_钻头-立铣刀
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: -

   直径-钻头: 0.125" (3.18mm)

   类型: End Mill, Flat

   材料: Carbide

   TOL-14818_钻头-立铣刀
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: -

   直径-钻头: Assorted

   类型: Drill Bit

   材料: Carbide

   TOL-14817_钻头-立铣刀
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: -

   直径-钻头: Assorted

   类型: Drill Bit

   材料: Carbide

   TOL-14845_钻头-立铣刀
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: -

   直径-钻头: 0.125" (3.18mm)

   类型: End Mill, Ball

   材料: Carbide

   TOL-14816_钻头-立铣刀
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: -

   直径-钻头: -

   类型: End Mill, Engraving

   材料: Carbide

   TOL-14815_钻头-立铣刀
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: -

   直径-钻头: 0.005" (0.13mm)

   类型: End Mill, Engraving

   材料: Carbide

   2075_钻头-立铣刀
   授权代理品牌

   库存: 1000

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: -

   直径-钻头: 0.031" (0.80mm)

   类型: Drill Bit

   材料: Carbide

   2074_钻头-立铣刀
   授权代理品牌

   库存: 1000

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: -

   直径-钻头: 0.028" (0.70mm)

   类型: Drill Bit

   材料: Carbide

   2073_钻头-立铣刀
   授权代理品牌

   库存: 1000

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: -

   直径-钻头: 0.024" (0.60mm)

   类型: Drill Bit

   材料: Carbide

   2072_钻头-立铣刀
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: -

   直径-钻头: 0.020" (0.50mm)

   类型: Drill Bit

   材料: Carbide

   2121_钻头-立铣刀
   授权代理品牌

   库存: 有货

   国内:1~2 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: -

   直径-钻头: 0.043" (1.10mm)

   类型: Drill Bit

   材料: Carbide

   2120_钻头-立铣刀
   授权代理品牌

   库存: 1000

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: -

   直径-钻头: 0.035" (0.90mm)

   类型: Drill Bit

   材料: Carbide

   2119_钻头-立铣刀
   授权代理品牌

   库存: 有货

   国内:1~2 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: -

   直径-钻头: 0.028" (0.70mm)

   类型: Drill Bit

   材料: Carbide

   2118_钻头-立铣刀
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: -

   直径-钻头: 0.020" (0.50mm)

   类型: Drill Bit

   材料: Carbide

   TL1010-10_钻头-立铣刀
   授权代理品牌
   +1:

   ¥3358.812842

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: *

   直径-钻头: -

   类型: End Mill, Flat

   材料: -

   TL1007-10_钻头-立铣刀
   授权代理品牌
   +1:

   ¥2799.010701

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: *

   直径-钻头: -

   类型: End Mill, Engraving

   材料: -

   TL1012-10_钻头-立铣刀
   授权代理品牌
   +1:

   ¥2799.010701

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: *

   直径-钻头: -

   类型: End Mill, Ball

   材料: -

   TL1005-10_钻头-立铣刀
   授权代理品牌
   +1:

   ¥2799.010701

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: *

   直径-钻头: -

   类型: End Mill, Flat

   材料: -

   TL1011-10_钻头-立铣刀
   授权代理品牌
   +1:

   ¥2519.109632

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: *

   直径-钻头: -

   类型: End Mill, Ball

   材料: -

   TL1004-10_钻头-立铣刀
   授权代理品牌
   +1:

   ¥2519.109632

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: *

   直径-钻头: -

   类型: End Mill, Flat

   材料: -

   TL1001-10_钻头-立铣刀
   授权代理品牌
   +1:

   ¥2239.208562

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: *

   直径-钻头: -

   类型: End Mill, Ball

   材料: -

   TL1003-10_钻头-立铣刀
   授权代理品牌
   +1:

   ¥2239.208562

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: *

   直径-钻头: -

   类型: End Mill, Flat

   材料: -

   TL1000-10_钻头-立铣刀
   授权代理品牌
   +1:

   ¥1959.307491

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: *

   直径-钻头: -

   类型: End Mill, Ball

   材料: -

   TL1002-10_钻头-立铣刀
   授权代理品牌
   +1:

   ¥1959.307491

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: *

   直径-钻头: -

   类型: End Mill, Flat

   材料: -

   DBC51-1_钻头-立铣刀
   授权代理品牌
   +1:

   ¥68.51745

   +5:

   ¥66.74377

   +10:

   ¥64.945795

   +25:

   ¥63.14296

   +50:

   ¥59.53486

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: C

   直径-钻头: 0.067" (1.70mm)

   类型: Drill Bit

   材料: Carbide

   DBC52-1_钻头-立铣刀
   授权代理品牌
   +1:

   ¥68.51745

   +5:

   ¥66.74377

   +10:

   ¥64.945795

   +25:

   ¥63.14296

   +50:

   ¥59.53486

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: C

   直径-钻头: 0.064" (1.63mm)

   类型: Drill Bit

   材料: Carbide

   DBC75-1_钻头-立铣刀
   授权代理品牌
   +1:

   ¥66.452207

   +5:

   ¥64.727123

   +10:

   ¥62.97774

   +25:

   ¥61.22836

   +50:

   ¥57.729595

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: C

   直径-钻头: 0.021" (0.53mm)

   类型: Drill Bit

   材料: Carbide

   DBC80-1_钻头-立铣刀
   授权代理品牌
   +1:

   ¥66.452207

   +5:

   ¥64.727123

   +10:

   ¥62.97774

   +25:

   ¥61.22836

   +50:

   ¥57.729595

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: C

   直径-钻头: 0.0135" (0.34mm)

   类型: Drill Bit

   材料: Carbide

   DBC55-1_钻头-立铣刀
   授权代理品牌
   +1:

   ¥64.143995

   +5:

   ¥62.491802

   +10:

   ¥60.791013

   +25:

   ¥59.104805

   +50:

   ¥55.725096

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: C

   直径-钻头: 0.052" (1.32mm)

   类型: Drill Bit

   材料: Carbide

   DBC56-1_钻头-立铣刀
   授权代理品牌
   +1:

   ¥64.143995

   +5:

   ¥62.491802

   +10:

   ¥60.791013

   +25:

   ¥59.104805

   +50:

   ¥55.725096

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: C

   直径-钻头: 0.047" (1.19mm)

   类型: Drill Bit

   材料: Carbide

   DBC66-1_钻头-立铣刀
   授权代理品牌
   +1:

   ¥64.143995

   +5:

   ¥62.491802

   +10:

   ¥60.791013

   +25:

   ¥59.104805

   +50:

   ¥55.725096

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: C

   直径-钻头: 0.033" (0.84mm)

   类型: Drill Bit

   材料: Carbide

   DBC68-1_钻头-立铣刀
   授权代理品牌
   +1:

   ¥64.143995

   +5:

   ¥62.491802

   +10:

   ¥60.791013

   +25:

   ¥59.104805

   +50:

   ¥55.725096

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: C

   直径-钻头: 0.031" (0.79mm)

   类型: Drill Bit

   材料: Carbide

   DBC69-1_钻头-立铣刀
   授权代理品牌
   +1:

   ¥64.143995

   +5:

   ¥62.491802

   +10:

   ¥60.791013

   +25:

   ¥59.104805

   +50:

   ¥55.725096

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: C

   直径-钻头: 0.029" (0.74mm)

   类型: Drill Bit

   材料: Carbide

   DBC48-1_钻头-立铣刀
   授权代理品牌
   +1:

   ¥68.51745

   +5:

   ¥66.74377

   +10:

   ¥64.945795

   +25:

   ¥63.14296

   +50:

   ¥59.53486

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: C

   直径-钻头: 0.076" (1.93mm)

   类型: Drill Bit

   材料: Carbide

   DBC72-1_钻头-立铣刀
   授权代理品牌
   +1:

   ¥66.452207

   +5:

   ¥64.727123

   +10:

   ¥62.97774

   +25:

   ¥61.22836

   +50:

   ¥57.729595

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: C

   直径-钻头: 0.025" (0.64mm)

   类型: Drill Bit

   材料: Carbide

   DBC60-1_钻头-立铣刀
   授权代理品牌
   +1:

   ¥64.143995

   +5:

   ¥62.491802

   +10:

   ¥60.791013

   +25:

   ¥59.104805

   +50:

   ¥55.725096

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: C

   直径-钻头: 0.040" (1.02mm)

   类型: Drill Bit

   材料: Carbide

   DBC64-1_钻头-立铣刀
   授权代理品牌
   +1:

   ¥64.143995

   +5:

   ¥62.491802

   +10:

   ¥60.791013

   +25:

   ¥59.104805

   +50:

   ¥55.725096

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: Ruidan-Reel?

   系列: C

   直径-钻头: 0.036" (0.91mm)

   类型: Drill Bit

   材料: Carbide

   日韩精品 深夜影院在线观看视频